EBRD, EU i GIZ podržavaju digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Krediti i EU grantovi kao podrška digitalnoj transformaciji bosanskih preduzeća

  • Zajednički program za jačanje konkurentnosti i podršku digitalnoj transformaciji bh. kompanija
  • Poticanje MSP da ulažu u tehnologiju i automatizaciju, kako bi dostigli standarde EU
  • Bespovratna sredstva EU kako bi ulaganja bila pristupačnija

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini pokretanjem programa „Go Digital“. Program je predstavljen danas u Sarajevu u Greenpark by Symphony, jednoj od najuspešnijih IT kompanija u BiH.

Novi program baziran je na tri stuba aktivnosti koje će pomoći malim i srednjim preduzećima da ulažu u digitalizaciju svog poslovanja, zajedno sa drugim investicijama za poboljšanje produktivnosti, operativne efikasnosti i otpornosti.

„SME će moći aplicirati za sredstva za ulaganje u hardver i softver za različite projekte digitalne transformacije“, objašnjava Manuela Naessl, direktorica ureda EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu. „Ove investicije mogu biti samostalne ili kao dodatak drugim ključnim investicijama u automatizaciju ili opremu koja poboljšava zaštitu životne sredine, kvalitet proizvoda. Cilj je potaknuti digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća i učiniti ih konkurentnijim na tržištima EU, u skladu sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.”

Cilj programa je da MSP učini produktivnijim, kao i da podstakne održivost životne sredine, jer će se najmanje 60 posto sredstava zajma koristiti za finansiranje investicija u zelene tehnologije. Biće podržani projekti u oblasti poput digitalne komunikacije, informacione i IT sigurnosti, digitalnog upravljanja kompanijom i digitalnih proizvodnih procesa i usluga.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini Johann Sattler podvukao je da je Program „EU4SMEs“ dio pomoći EU u podršci oporavku od pandemije Covid-19 i tranziciji ka ekonomiji orijentiranoj ka budućnosti. „MSP su ključni pokretač ekonomskog rasta i razvoja, a podrška digitalizaciji pomoći će preduzećima da budu konkurentnija na lokalnim i međunarodnim tržištima. Trenutna IPA pomoć EU za podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji iznosi oko 50 miliona eura, a posebno je usmjerena na mala i srednja preduzeća. MSP moraju u potpunosti iskoristiti inovativne tehnologije, vještine i usluge, ne samo da bi rasla na održivijim osnovama, već i da bi opstala u ekonomiji budućnosti”.

EBRD, u saradnji sa lokalnim finansijskim institucijama, plasiraće specijalizovanu kreditnu liniju, dok EU finansira grantove u iznosu do 15 posto ukupnog iznosa kredita, kako bi ulaganja malih i srednjih poduzeća u digitalizaciju, automatizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije bila pristupačnija.

Go Digital u BiH će također ponuditi malim i srednjim preduzećima pristup savjetodavnim uslugama i obukama po mjeri kako bi im pomogao da bolje razumiju mogućnosti digitalizacije. Ovo znanje će pomoći preduzećima da pronađu pravi pristup i ulaganje u digitalnu transformaciju u skladu sa svojim potrebama.

Manuela Naessl je dodala: „Iskorištavanje prednosti digitalizacije važno je za kompanije u Bosni i Hercegovini, koje se takmiče na lokalnom i međunarodnom tržištu. Radeći s lokalnim komercijalnim bankama, ove kreditne linije za konkurentnost omogućit će malim i srednjim preduzećima da dobiju financiranje za digitalizaciju i automatizaciju svog poslovanja u skladu sa svojim specifičnim potrebama.”

Program će također biti dopunjen aktivnostima koje implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) u BiH, a koji će pružiti podršku za izgradnju ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u BiH.

Eva Naeher, programska direktorica, GIZ, istakla je: „Digital Innovation Hubs su važan koncept u pružanju podrške digitalizaciji i mjerama inovacija u malim i srednjim preduzećima. Usluge koje se pružaju mogu pomoći malim i srednjim preduzećima da poboljšaju svoje proizvode, procese i strukture i mogu im pomoći da dođu do novih tržišta. To se može dogoditi putem transfera tehnologije i obuka. Nadalje, razmjena i umrežavanje među DIH i zainteresiranim preduzećima i dionicima dodatno će otvoriti nove mogućnosti i stvoriti ekosistem koji će omogućiti, što sa zadovoljstvom podržavamo našim sufinansiranim projektom EU4DigitalSME.”

Novi program Go Digital u BiH direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za zapadni Balkan koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije ekonomije.

Europa.ba