Izjava Delegacije Evropske unije/Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini povodom Svjetskog dana bez duhana

Duhan i konzumacija duhana ozbiljno utiče na javno zdravlje, te godišnje oduzima hiljade života građana Bosne i Hercegovine. Na ovogodišnji Svjetski dan bez duhana poruka je jasna: moramo ograničiti utjecaj duhana na ljudsko zdravlje.

Jedna od stvari koje i dalje učimo od Covid-19 pandemije je koliko je naše zdravlje krhko, a time smo postali svjesniji brojnih rizika u našem okruženju koji ugrožavaju našu dobrobit. Jedna od tih stvari je svakako konzumacija duhanskih proizvoda.

Evropska unija je postavila vrlo jasan cilj – stvoriti generaciju bez dima u Evropi, gdje bi manje od 5% ljudi konzumiralo duhanske proizvode do 2040. godine. S obzirom da preko 40% odraslih osoba u Bosni i Hercegovini koristi duhan, zakonodavne i druge efikasne mjere hitno su potrebne za kontrolu duhana.

Stoga apelujemo sve nadležne organe u BiH da osiguraju usvajanje zakonodavstva u oblasti kontrole duhana, u skladu sa acquis-em Evropske unije, i da ispune dugo očekivanu preporuku EU o ratifikaciji protokola o eliminaciji nedozvoljene trgovine duhanom. Nakon usvajanja, očekujemo potpunu primjenu svih mjera.

Europa.ba