Obilježen završetak radova utopljavanja vrtića ”Labudovi” u Sarajevu

U okviru projekta ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo” svečano je obilježen završetak radova poboljšanja energijske efikasnosti predškolske ustanove Vrtić ”Labudovi” u Sarajevu. Radovi poboljšanja energijske efikasnosti obuhvatili su termoizolaciju fasade, djelimičnu zamjenu dotrajalih otvora, ugradnju termostatskih ventila na postojećim radijatorima, ugradnja kalorimetra i automatske regulacije grijanja sa cirkulacionom pumpom, zamjenu neefikasne rasvjete novim LED sijalicama, te pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta.

Otkrivanju table sa nazivom finansijera i prijatelja projekta nazočio je premijer Vlade Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, ministrica odgoja i obrazovanja Naida Hota-Muminović, šef Sekcije za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu pri Delegaciji EU u BiH Gilles Rebattet, šefica ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Naessl i v.d. direktorica JU “Djeca Sarajeva” Alma Trnka.

„Renoviramo 40 objekata, vrtiće, škole, fakultete, studentske domove i domove zdravlja. Istovremeno štedimo energiju i od tih ušteda ćemo vratiti kredit. Osim toga 4 miliona KM su bespovratna sredstva. Ove renovacije sam obećao kada sam pokrenuo projekat 2019. i sretan sam da uz puni angažman ministra Hadžiahmetovića sada to obećanje ispunjavam,“ izjavio je premijer Forto.

Ministar Hadžiahmetović je istakao da je Vlada Kantona Sarajevo, uz podršku prijatelja iz Europske unije i EBRD-a, prepoznala značaj realizacije projekata iz oblasti energijske efikasnosti i poboljšanja kvalitete zraka u kantonu. “Danas smo ovdje, da uz dječiju graju i osmijehe, obilježimo završetak radova na prvom od 40 javnih objekata u kantonu. Benefit realizacije ovog projekta je višestruk – naša djeca će imati bolje uvjete, smanjit ćemo troškove za energiju i pri tome smanjiti emisije štetnih čestica u zrak,” kazao je ministar Hadžiahmetović.

Šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu pri Delegaciji EU u BiH Gilles Rebattet istakao je da je zagađenje zraka jedan od ključnih problema koji ima značajne ekonomske posljedice, skraćujući životni vijek i povećavajući troškove liječenja. “EU sa zadovoljstvom podržava rad Vlade Kantona Sarajevo na smanjenju onečišćenja zraka putem mnogobrojnih projekata. Za ovaj projekat, koji će dovesti do čistijeg grijanja, bolje izolacije i sveukupnog poboljšanja  uslova u školama, vrtićima, studentskim domovima i ambulantama u Kantonu Sarajevo, EU osigurava 2 miliona eura bespovratnih sredstava. Ovaj projekat predstavlja važan korak prema zajedničkom nastojanju da se poboljša okoliš i kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo”, rekao je Rebattet.

Šefica ureda Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Manuela Naessl kazala je “EBRD i donatori podržavaju Sarajevo da postane zeleniji i održiviji grad investicijama u gradski transport, vodovodnu mrežu, energetsku efikasnost i daljinsko grijanje. Ponosni smo na dosadašnji zajednički rad i radujem se novim projektima koji će povećati kvalitet života u ovom gradu a komunalne usluge javnih preduzeća učiniti boljim i efikasnijim za građane”.

Za projekat ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo” Vlada Kantona Sarajevo je obezbijedila finansiranje u iznosu od 8.000.000 eura iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj, dok je Europska Unija, putem Regionalnog EE programa, obezbijedila nepovratna sredstva u iznosu od 2.000.000 eura. U svrhu efikasnije implementacije projekta EBRD je obezbijedio sredstva tehničke podrške u iznosu od 1.130.000 eura i to putem Vlade Austrije i Posebnog dioničarskog fonda EBRD-a.

Europa.ba