Konferencija „Dostupnost lijekova u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji“ održana u Banja Luci

U srijedu, 15. juna 2022. godine u Banjoj Luci održana je konferencija „Dostupnost lijekova u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji“, projekat koji finansira EU. Cilj projekta bio je prezentirati javnom mnijenju važnost snažnog regulatornog tijela, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBIH), u procesu pristupanja EU.

“EU podržava sve napore za jačanje državnog nivoa ALMBiH i pruža ekspertsku misiju tehničke pomoći, nabavku nove informatičke opreme u vrijednosti od 20.000 eura za njene potrebe i cilj nam je da potrebe Agencije budu uključene u programiranje IPA-e do 2023. godine. Današnja konferencija je savršena prilika da se razgovara o ukupnoj situaciji zdravstvenog sistema u BiH sa posebnim fokusom na dostupnost lijekova, ulogu ALMBiH u osiguravanju lanaca nabavke i tržišne registracije kvalitetnih i sigurnih lijekova, ali i da se dotaknemo rješenja i najboljih EU prakse. Ovaj događaj je i mjesto da se glasno kaže da bi inicijative koje dodatno fragmentiraju regulatorno okruženje, poput one o osnivanju posebne Agencije za lijekove i uređaje RS, imale ogroman negativan uticaj. Posljedice koje su u suprotnosti sa interesima pacijenata, proizvođača i uvoznika, koje narušavaju jedinstveni ekonomski prostor unutar zemlje”, izjavio je Jurgis Vilčinskas, vršilac dužnosti zamjenika šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Projekat je partner Udruženja proizvođača inovativnih lijekova, a okupio je govornike Ambasade Švicarske u BiH, predstavnike ALMBiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Agencije za lijekove Hrvatske, predstavnike farmaceutske industrije i Udruženja pacijenata.

Europa.ba