Šesti sastanak Pododbora između EU i BiH za poljoprivredu i ribarstvo

Šesti sastanak Pododbora između EU i Bosne i Hercegovine za poljoprivredu i ribarstvo, uključujući sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja održan je 16. juna 2022.

Predstavnici Evropske komisije razgovarali su sa mjerodavnim tijelima Bosne i Hercegovine o najnovijim dešavanjima u ovim oblastima. Sastankom je ispred Bosne i Hercegovine predsjedao g. Saša Bošković iz Kancelarije za veterinarstvo BiH, a ispred EU gđa Mary Teresa Moran, zamjenica šefa Jedinice D.4 Bosna i Hercegovina, Kosovo, iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije.

Komisija je podstakla Bosnu i Hercegovinu da nastavi sa neophodnim reformama i razvojem cjelodržavnih sektorskih strategija i zakona. Komisija je ohrabrila zemlju da značajno ubrza napore za jačanjem institucionalnih i administrativnih kapaciteta, te da ubrza usklađivanje i koordinaciju zakonodavstva u svim ovim oblastima. Komisija je naglasila važnost punog poštivanja odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), posebno onih u vezi sa trgovinskim koncesijama koje su strane učinile i prethodnim obavještavanjem / konsultacijama o svim predloženim ograničenjima trgovine.

U pogledu poljoprivrede i ruralnog razvoja – ključnog sektora za konkurentnost ekonomije Bosne i Hercegovine i za lokalni razvoj – Komisija je naglasila potrebu ubrzavanja pripremnih radova za cjelodržavnu strategiju nakon 2021. uz podršku finansijske i stručne pomoći EU, kao ključnog preduslova za održive reforme u cijelom sektoru i dalju pomoć. Komisija je podsjetila da Bosna i Hercegovina mora učiniti napredak i u usklađivanju mjera podrške širom zemlje i postepeno ih uskladiti sa pravnom tekovinom EU. Komisija je ponovo pozvala Bosnu i Hercegovinu da prevaziđe dugotrajnu bezizlaznu situaciju u pogledu popisa poljoprivrednih gazdinstava čije odsustvo ozbiljno ometa poljoprivrednu statistiku i kreiranje politike razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, te podsjetila da se poljoprivredni informacioni sistemi moraju uskladiti u cijeloj zemlji.

Na polju sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja, Komisija je ponovila potrebu za usklađivanjem zakona o sigurnosti hrane i veterinarskim pitanjima na nivou BiH sa najnovijim ažuriranjima pravne tekovine EU, te za daljom nadogradnjom institucionalnih i administrativnih kapaciteta, uključujući inspekcijske službe. Izuzetno je važno da Bosna i Hercegovina unaprijedi svoje centralne baze podataka, sistem za identifikaciju i registraciju životinja, kao i da pojača monitoring i nadzor u kontroli bolesti životinja kao što je bjesnilo. Komisija je takođe podstakla Bosnu i Hercegovinu da poveća učinkovitost planova praćenja rezidua i sistem državnih laboratorija.

Komisija je podsjetila da politike ribarstva u Bosni i Hercegovini moraju biti usklađene u cijeloj zemlji i usklađene sa pravnom tekovinom EU. Komisija je naglasila važnost ubrzavanja pripreme cjelodržavne strategije ribarstva i akvakulture, koja je ključna za osiguranje usklađenosti sa zajedničkom ribarstvenom politikom te dalju pomoć. Bosna i Hercegovina takođe mora intenzivirati napore na izgradnji administrativnih struktura neophodnih za provođenje ribarstvenih politika i kontrolnih mjera. Dalji napori su takođe potrebni u prikupljanju podataka i statistika, od suštinske važnosti za planiranje i provođenje politika.

Europa.ba