EU usvojila nove smjernice za podršku civilnom društvu u regiji proširenja

Oko 200 predstavnika organizacija civilnog društva, Evropske komisije, Delegacija EU, vlasti Zapadnog Balkana i međunarodnih organizacija prisustvovalo je Forumu civilnog društva u Skoplju, Sjeverna Makedonija 8. i 9. juna 2022. Glavni cilj sastanka bio je objavljivanje revidiranih „Smjernica za EU podršku civilnom društvu u regiji proširenja 2021 -2027.”

Revidirane Smjernice za OCD usmjerene su na tri ciljne grupe:

  • Osoblje EU: da im pomogne u osmišljavanju i implementaciji podrške EU civilnom društvu i u analizi stanja u vezi sa civilnim društvom kod korisnika IPA-e, uključujući i procjenu napretka prema političkim kriterijima iz Kopenhagena;
  • Civilno društvo u regionu: osigurati zajednički stav u vezi očekivanih rezultata EU podrške civilnom društvu, u pogledu podsticajnog okruženja, saradnje između civilnog društva i vlasti te učinka i standarda koje same OCD treba da ispune;
  • Kreatori politika i zvaničnici a koji su korisnici IPA fondova: da im pomogne u razvoju i praćenju njihovih strategija i podrške razvoju civilnog društva, na način da uspostave relevantne standarde i očekivanja, posebno u vidu uspostavljanja podsticajnog okruženja za civilno društvo i njihovog uključivanja u kreiranje politika u procesu evropskih integracija.

EU će redovno pratiti stanje stvari u skladu sa objavljenim smjernicama. Ovo će pomoći EU, kao i drugim zainteresovanim stranama, da identifikuju i deluju u oblastima u kojima ima prostora za poboljšanje.

Forum je takođe potvrdio važnu ulogu koju organizacije civilnog društva imaju za društvo i proces evropskih integracija, odnosno da doprinesu neophodnim reformama, da pomognu u uključivanju građana i da podrže ekonomsku, socijalnu i političku transformaciju regiona. U vremenima krize, organizacije civilnog društva su ključni igrači koji pomažu u praćenju uticaja, smanjenju dezinformacija i odbrani interesa marginalizovanih zajednica.

Smjernice su dostupne ovdje

Europa.ba