OHR i EU o Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske

Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske koji stupa na snagu sutra, 28. juna 2022. godine, krši se Ustav BiH i Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, te bi on predstavljao korak unazad u pogledu napora koje BiH poduzima da bi uskladila svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU (EU acquis), u dijelu kojim se regulira zaštita potrošača i zdravstvena zaštita, kao i djelovanje protivno obavezama koje BiH ima prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. To je jasno rečeno u nekoliko navrata. Vlasti Republike Srpske mogle su ukinuti ili suspendirati ovaj zakon, ali su odlučile ništa ne poduzeti i krenuti s njegovom primjenom.

Primjena Zakona RS imat će ozbiljne implikacije i ugrozit će zdravlje stanovnika BiH, u oba entiteta i Brčkom. Ozbiljno će ugroziti postojeće mjere zaštite javnog zdravstva i rad firmi koje se bave veleprodajom lijekova i medicinskih sredstava u RS-u, čime će se uticati na maloprodaju lijekova i medicinskih sredstava, te u konačnici ugroziti jedinstven ekonomski prostor BiH.

Detaljne implikacije primjene Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS možete pronaći u okviru zajedničkog dokumenta OHR-a i Delegacije EU na ovom linku.

Europa.ba