Evropska unija i Savezna Republika Njemačka podržale razvoj 82 nova projekta u BiH

Nakon četverogodišnje realizacije, u Sarajevu su danas prezentirani impresivni rezultati projekta EU4Business na događaju pod nazivom “Naši koraci ka unapređenju inovativnosti i konkurentnosti domaće ekonomije”.

Projekat koji je imao za cilj jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine, te razvijanje perspektive za snažniji izvoz i novo zapošljavanje su finansijski podržale Europska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1.1 milion eura, a zajednički implementirali GIZ, MOR i UNDP.

Evropska unija ima važnu ulogu u stvaranju efikasnog poslovnog okruženja u BiH. EU je kroz projekat EU4Business pokazala da je pokretač promjena u sektorima poljoprivrede, turizma i poduzetništva. Pomogli smo u modernizaciji izvozno orijentiranih sektora, oporavak sektora turizma i poljoprivredno-prehrambene industrije te stvaranju novih i zadržavanju postojećih radnih mjesta“, naglasio je Stefano Ellero, šef Kooperacija u delegaciji Evropske unije u BiH.

Od aprila 2018. do marta 2022. godine kroz EU4Business su podržana 82 razvojna projekta širom Bosne i Hercegovine, od čega ih je 35 u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

UNDP je iznimno zadovoljan rezultatima projekta EU4Business, te smo ponosni što smo sa  svojim partnerima uspjeli doprinijeti sveukupnim rezultatima. Projekat je uveliko uticao na povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, kao i generalno poboljšanje kvaliteta građana Bosne i Hercegovine“, dodala je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Zahvaljujući ovom projektu Evropske unije ukupno je zaposleno 930 osoba, od čega 667 u izvozno orijentiranom sektoru. Upravo taj podatak ukazuje da Bosna i Hercegovina ima kapacitet da realizira projekte koji podržavaju razvoj konkurentnosti u izvozno-orijentisanim sektorima, kao i projekte koji poboljšavaju inovativne kapacitete mikro, malih i srednjih poduzeća.

U oblasti poduzetništva fokus je stavljen na pet projekata kroz koje je data podrška za uspostavljanje 123 nova biznisa i startup-a, od čega su 53 u IT sektoru.

Preduzetnička komponenta EU4Business projekta je imala za cilj da doprinese razvoju i širenju modela inkluzivnog preduzetništva i unaprijedi konkurentnost na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”, zaključila je Lejla Tanović, koordinatorica Međunarodne organizacije rada u BiH.

Njegov komplementaran nastavak je EU4BusinessRecovery projekat koji će do 2023. godine, kroz tehničku i finansijsku podršku, podržati poljoprivredna preduzeća, turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća u metalnom i drvnom sektoru, te sektoru tekstila, odjeće i obuće, kao i preduzetnike i poljoprivrednike.

Planirano je ponovo pokretanje 150 preduzeća, zadržavanje više od 1000 radnih mjesta i stvaranje najmanje 100 inovativih start-upa.

Više informacija o projektima EU4Business i EU4BusinessRecovery na linku https://eu4business.ba/

#PovezaniKrozDobro

Europa.ba