Bosna i Hercegovina pristupila Mehanizmu civilne zaštite EU

Danas je Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Mehanizma civilne zaštite EU – evropskog okvira solidarnosti za pomoć zemljama pogođenim katastrofama. Komesar za upravljanje krizama Janez Lenarčič je doputovao u Sarajevo radi zvaničnog potpisivanja sporazuma u ime Evropske unije, kojim se BiH prima u zvanično članstvo u Mehanizmu.

Bosna i Hercegovina je i do sada koristila pomoć Mehanizma civilne zaštite EU kao zemlja primateljica, ali će sada, kao punopravna članica, moći i aktivno pružati pomoć putem Mehanizma gdje god ona bude potrebna.

 Janez Lenarčič, Komesar za upravljanje krizama je izjavio: „Danas smo napravili važan iskorak ka snažnijem evropskom odgovoru na krize – Bosna i Hercegovina se pridružila Mehanizmu civilne zaštite EU kao punopravna članica i to u vrijeme kada su prirodne opasnosti u porastu u Evropi, ali i u cijelom svijetu. Ove godine smo izdržali jedno od najtežih ljeta sa šumskim požarima koji su bjesnili širom Evrope. Opet se pokazalo da je odgovor EU na katastrofe najjači kada djelujemo zajedno. Punopravno učešće u Mehanizmu civilne zaštite EU je priznanje značajnog napretka koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u proteklim godinama na izgradnji otpornog sistema civilne zaštite. Siguran sam da će uskoro druge zemlje u stanju potrebe koristiti prednosti ovog pristupanja.”

Komesar se tokom svoje posjete susreo sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministricom vanjskih poslova Biserom Turković, kao i ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem.

Mehanizam civilne zaštite EU ima za cilj jačanje saradnje između 27 zemalja EU i 7 država članica (Island, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Turska, i sada i Bosna i Hercegovina) u oblasti civilne zaštite radi unapređenja prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe.

Punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Mehanizmu će doprinijeti boljoj regionalnoj spremnosti Evrope za vanredne situacije i jačanju kapaciteta za spašavanje.

Više o Mehanizmu

Kada hitna situacija prevaziđe mogućnosti jedne zemlje u Evropi i šire, ta zemlja može zatražiti pomoć putem Mehanizma. Evropska komisija ima ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe širom svijeta. Od svog osnivanja 2001. godine, Mehanizam civilne zaštite EU odgovorio je na skoro 600 zahtjeva za pomoć unutar i izvan EU.

Zajednički pristup dodatno omogućava koncentraciju stručnosti i kapaciteta interventnih službi, izbjegava dupliranje kod pružanja pomoći i osigurava da pomoć bude adekvatna potrebama onih koji su pogođeni. Udruživanje kapaciteta i sposobnosti civilne zaštite omogućava snažniji i koherentniji kolektivni odgovor.

Mehanizam takođe pomaže u koordinaciji aktivnosti koje nacionalne vlasti poduzimaju na pripravnosti i prevenciji katastrofa i doprinosi razmjeni najboljih praksi. Olakšava kontinuirani razvoj viših zajedničkih standarda, te omogućava timovima da bolje razumiju različite pristupe i rade naizmjenično kada dođe do katastrofe.

 

Za više informacija:

EU Civil Protection Mechanism

Emergency Response Coordination Centre

Europa.ba