Kolumna komesara Janeza Lenarčiča “Pristupanje Mehanizmu EU za civilnu zaštitu pokazuje da su BiH i EU partneri i da mogu biti i više”

Kolumna je objavljena 6. septembra u Glasu srpske, Oslobođenju i Večernjem listu

Danas Bosna i Hercegovina pristupa Mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu. U vrijeme kada je napredak u provođenju reformi EU spor, dobrodošao je ovakav podsjetnik da je u BiH – kada za to postoji volja – moguće usvajanje važnih promjena zahvaljujući kojima će pristupiti mehanizmu EU ravnopravno s drugima. Također se naglašava da opredijeljenost Evropske unije prema BiH nije teoretska. Već smo u dubokom partnerstvu i želimo da Bosna i Hercegovina još više produbi to partnerstvo članstvom u Evropskoj uniji. U junu su evropski čelnici naglasili da su spremni dodijeliti status kandidata Bosni i Hercegovini ukoliko se provede značajan niz reformi. Ovu priliku treba iskoristiti, a današnja prekretnica pokazuje da obje strane mogu ostvariti zacrtane rezultate.

Kada su položeni temelji Evropske unije, u Schumanovoj deklaraciji iz 1950. godine se navodi da se Evropa “neće stvoriti odjednom ili prema samo jednom planu. Izgradit će se putem konkretnih postignuća koja će prvo stvoriti istinsku solidarnost.” Malo je većih izraza solidarnosti od pomoći susjedu ili drugima u trenutku potrebe.

Uspostava Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu 2001. godine rezultat je dugogodišnje bliske saradnje država članica EU u oblasti civilne zaštite kako bi pored ostalog pružale podršku susjednim državama i posvuda u svijetu. Važni događaji koji su doprinijeli njegovom nastanku uključuju razorne zemljotrese u Grčkoj i Turskoj 1999., koji su donijeli talas solidarnosti i saradnje između ovih susjeda i iz EU, kao i izlijevanje cijanida u Dunav 2000., koje je pogodilo Mađarsku, Srbiju i Rumuniju što je zahtijevalo opsežnu prekograničnu saradnju i podršku s područja cijelog kontinenta.

Takvi su događaji jasno pokazali da smo jači kada radimo zajedno, a to je i dalje pokretač uspjeha Evropske unije. Znamo da je uslijed klimatskih promjena ta solidarnost možda potrebnija nego ikad prije.

Od svog početka, Mehanizam EU za civilnu zaštitu aktiviran je više od 600 puta kao odgovor na zemljotrese, poplave, šumske požare i druge vanredne situacije u državama članicama EU i izvan njih. Na primjer, nakon razornih poplava u Bosni i Hercegovini 2014. godine, zemlja je primila brzu pomoć od Mehanizma EU za civilnu zaštitu u vidu slanja radnika za pružanje pomoći u kriznim situacijama, kao i motornih čamaca, helikoptera, pumpi i humanitarne pomoći. Pomoć su ponudile 22 države članice. Te godine je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za pristupanje Mehanizmu. U posljednje vrijeme, vlasti širom Bosne i Hercegovine ostvarile su brz napredak u preduzimanju potrebnih koraka za pridruživanje Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Izuzetno mi je drago da je BiH sada pokazala ljudske, tehničke i tehnološke kapacitete i sposobnosti kao i operativnu spremnost da postane punopravna članica Mehanizma EU za civilnu zaštitu. EU je pomogla BiH da to ostvari, ali napredak je bio isključivo vaš. EU je kroz bilateralne i regionalne projekte uložila 2,6 miliona eura kako bi podržala jačanje kapaciteta civilne zaštite BiH kroz osiguranje opreme i obuku. BiH je sada spremna učestvovati u ovom kolektivnom sistemu pomoći i kada je potrebno, pružiti podršku drugim državama članicama EU i trećim zemljama. Naravno, BiH i dalje ima pravo na pomoć ako joj to bude potrebno.

Biti punopravna članica Mehanizma EU za civilnu zaštitu također znači da će Bosna i Hercegovina moći koristiti programe obuke i sredstva namijenjena jačanju spremnosti za reagovanje u kriznim situacijama širom kontinenta. U aprilu ove godine pratio sam regionalnu vježbu koja se održala u Sarajevu u okviru projekta ResponSEE. Osobe zadužene za krizne situacije iz cijele BiH su u toj vježbi fantastično sarađivale sa svojim kolegama iz Albanije, Austrije, Crne Gore, Nizozemske, Rumunije i Slovenije. Stoga sam uvjeren da BiH ne samo da može imati koristi od ovog Mehanizma, već kada to bude potrebno može dati i vrijedan doprinos. To je suština EU.

Nadam se da će pristupanje Bosne i Hercegovine Mehanizmu EU za civilnu zaštitu poslužiti kao inspiracija za dalji napredak u drugim oblastima. Ova zemlja je sposobna, kada za to postoji volja, usvajati važne promjene koje će je približiti EU. Danas vam kažem: „Dobro došli u Mehanizam EU za civilnu zaštitu“. Ovo je značajan korak. Međutim, nadam se da će politički lideri u Bosni i Hercegovini biti u stanju preduzeti potrebne reforme, tako da ćemo jednog dana, a nadamo se da će to biti što prije, moći reći nešto još bitnije: “Dobro došli u Evropsku uniju”.

Svi lideri znaju šta je potrebno. U političkom sporazumu od 12. juna daje se jasan plan. Konkretni potezi mogu se napraviti sada, čak i prije izbora. Nema vremena za gubljenje. Vaša evropska budućnost je isuviše važna.

Europa.ba