Evropska unija donirala kombi za potrebe MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Evropska unija je danas donirala kombi u vrijednosti 79,900 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Donacija je dio kontinuirane podrške EU policijskim agencijama u BiH u obavljanju svakodnevnih operacija na terenu. Kombi će omogućiti veće kapacitete za transport osoba i veću mobilnost policijskih službenika na terenu, kako u BPK, tako i po potrebi širom BiH. Vozilo kapaciteta 9 sjedišta sa dodatnom zaštitnom opremom će biti na raspolaganju MUP-a BPK i značajno će doprinijeti efikasnosti na terenu. U saradnji sa Službom za poslove sa strancima (SPS), IOM i lokalne agencije pružaju podršku migrantima u transportu prema službenim kapacitetima za smještaj ove populacije.

Evropska unija, kroz različite fondove, od 2018. godine podržava vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama u kontekstu povećanog broja migranata i izbjeglica prisutnih u zemlji od kraja 2017. godine. Evropska unija je do sada doznačila više od 8 miliona eura za podršku policijskim agencijama u BiH kroz nabavku opreme i izgradnju kapaciteta. Od 2017. godine, Evropska unija je uložila preko 100 miliona eura za podršku upravljanju migracijama i granicom u BiH.

U protekla tri mjeseca, Granična policija BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (DKPT) te Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadno-hercegovačkog kantona su preuzeli opremu, ukupne vrijednosti više od 240,000 KM, koja će biti raspoređena na terenu.
Do sada u 2022. godini, Evropska unija je uručila dva terenska vozila MUP-u Unsko-sanskog kantona, jedno terensko vozilo MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i kombi koji je doniran danas.

Zahvaljujući pomoći Evropske unije, omogućen je rad i upravljanje privremenim prihvatnim centrima u BiH, uključujući nedavno otvoreni privremeni prihvatni centar Lipa. Kroz fondove Evropske unije, migrantima koji borave u BiH se obezbjeđuje hrana i voda, sanitarni uvjeti, odjeća i psihološko savjetovanje, te pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Donirana sredstva se koriste i za nabavku opreme i pružanje stručne podrške Ministarstvu sigurnosti BiH, Službi za poslove sa strancima BiH, Graničnoj policiji i Sektoru za azil BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), MUP-u Unsko-sanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona  i drugim agencijama i institucijama u državi.

Sredstva za projekat “EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH” su obezbijeđena kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat implementira IOM u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om, UNFPA-om i Danskim vijećem za izbjeglice (DRC-om).

 

 

 

Europa.ba