Komesar Várhelyi naglasio podršku EU u rješavanju problema iregularnih migracija u Bosni i Hercegovini

Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi prisustvovao je ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju u vrijednosti od pola miliona eura između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) o intenziviranju dobrovoljnog i nedobrovoljnog povratka.

Tokom ceremonije potpisivanja, evropski komesar za susjedstvo i proširenje istakao je opredijeljenost EU da podrži BiH u rješavanju porasta iregularnih migracijskih tokova u regiji Zapadnog Balkana.

Evropska komisija je 12. oktobra dala preporuku za kandidatski status za BiH uz razumijevanje da će biti poduzeti određeni koraci. Jedan od ovih koraka je da BiH odlučno unaprijedi rad na osiguranju efikasne koordinacije, na svim nivoima, u upravljanju granicom i migracijama i funkcionisanju sistema azila.

Sa sve većim pritiskom ilegalnih migracija na Zapadnom Balkanu, Evropska unija udvostručuje svoje napore na političkom i operativnom nivou da zaustavi ilegalne migracije kroz suzbijanje krijumčarenja, borbu protiv mreža organizovanog kriminala i jačanje zaštite granica. Cilj je da bez odlaganja vratimo one koji nemaju pravo ostanka.

U tom kontekstu, Evropska komisija razumije i prepoznaje ogroman izazov sa kojim se suočava Zapadni Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina. Stoga je, pored već odobrenih 170 miliona eura za projekte 2021. i 2022., Evropska komisija odlučila da poveća finansijska sredstva za migracije za Zapadni Balkan za 60% na više od 350 miliona eura do 2024. godine.

EU osigurava novi paket za zaštitu granica u vrijednosti od 40 miliona eura za Zapadni Balkan, kao kritičnu oblast sa povećanim angažmanom. Iz ovog paketa se za BiH u 2022. godini osigurava 6,4 miliona eura podrške. Kroz ovaj novi projekat, EU osigurava opremu za zaštitu i nadzor granica, poput dronova, termo kamera, sistema video nadzora, vozila za nadzor i komunikacijskih mreža. Također, EU će podržati obuku službenika Granične policije i angažman dodatnih policijskih službenika, uključujući i duž granica.

Dodatno, EU je nedavno potpisala ugovor sa IOM-om, vrijedan 500.000 eura, o intenziviranju dobrovoljnih i nedobrovoljnih povrataka iz Bosne i Hercegovine onih koji nemaju osnov za ostanak, u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima.

“Još jednom, Zapadni Balkan se suočava sa povećanjem pritiska ilegalnih migracija, što predstavlja ozbiljan izazov za sigurnost, stabilnost i prosperitet regiona. U tom smislu ćemo povećati fondove za Zapadni Balkan za 60% na više od 350 miliona eura do 2024. godine. Evropska unija je već odobrila projekte vrijedne 170 miliona eura u posljednje dvije godine. U sklopu ovoga, danas najavljujem novi pilot projekt za BiH i IOM, vrijedan 500.000 eura, za podršku dobrovoljnom i nedobrovoljnom povratku. Ovaj projekt će osnažiti kapacitete za povratak migranata koji ne ispunjavaju uslove za međunarodnu zaštitu i koji će biti vraćeni direktno iz regiona u zemlju porijekla. Ovi novi pristupi će biti replicirani na druge zemlje regiona također. Pored toga, najavljujem i još jedan pilot projekt vrijedan 500.000 eura za kamp Lipa. Objekte za zadržavanje u Lipi i regionu moramo držati pod kontrolom, što znači da lažni tražioci azila moraju biti pritvoreni dok se ne vrate u zemlju porijekla, izjavio je komesar Várhelyi.

“Evropska unija je od otvaranja migrantske rute preko teritorije naše zemlje bila ključni partner i pružila najveću finansijsku podršku institucijama BiH u upravljanju migracijama. Institucije BiH su s druge druge strane, unaprijeđenjem procesa upravljanja migracija dale doprinos suzbijanju ilegalnih migracija i povećanju sigurnosti u cijeloj Evropi. Ministarstvo sigurnosti BiH zajedno sa partnerima, i dalje je posvećeno jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima kako bi se mogli adekvatno boriti protiv nezakonitih migracija, a posebno zaštititi i kontrolisati granice BiH, te raditi na povratku ilegalnih migranata u zemlje porijekla. Uz sve druge mjere koje se poduzimaju na lokalnom i regionalnom nivou, nadamo se da će to zadržati trenutnu povoljnu migrantsku situaciju u BiH”, izjavio je Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH.

Europa.ba