EU će osigurati dodatnih 10 miliona eura podrške za Oružane snage BiH

Vijeće Evropske unije usvojilo je danas mjeru pomoći u vrijednosti od 10 miliona eura za potrebe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH). Ova odluka dio je napora Evropske unije na daljem jačanju sigurnosnog angažmana sa svojim partnerima na Zapadnom Balkanu i nadovezuje se na raniju podršku Evropske unije OSBiH, osiguranu kroz prethodnu mjeru pomoći najavljenu u novembru 2021. godine u vrijednosti od 10 miliona eura za deminerski bataljon OSBiH, mjeru pomoći u vrijednosti od 6 miliona eura najavljenu u junu 2022. godine za Balkanske medicinske snage (BMTF) i kontinuiranu podršku za EUFOR-u Althea za Oružane snage BiH, između ostalog i kroz obuku.

“Na Dan Oružanih snaga BiH, Evropska unija je odgovorila na zahtjev naših partnera u BiH, te najavila značajan novi paket podrške za Oružane snage BiH. Zajedničke i multietničke Oružane snage Bosne i Hercegovine izvrstan su primjer zajedničke, funkcionalne organizacije u BiH i jedna su od institucija kojoj se najviše vjeruje u zemlji. Podrška EU je važna za jačanje kapaciteta Oružanih snaga BiH kao i za jačanje stabilnosti i sigurnosti u BiH i na Zapadnom Balkanu. Svima koji služe u Oružanim snagama BiH želim sretan Dan Oružanih snaga!” izjavio je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler.

Nova mjera pomoći će finansirati nabavku terenske opreme, ključnih alata za vojnu inženjeriju i materijala za zaštitu od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (HBRN) prijetnji. Ovu pomoć je zatražila ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u junu 2022. godine. Kroz osiguranje odgovarajuće opreme, mjera pomoći će ojačati kapacitete brigade za taktičku podršku i OS BiH u cjelini.

Pored toga, nova mjera pomoći će omogućiti brzo i održivo raspoređivanje bataljona na zahtjev NATO-a, bilo u okviru misije EU ZSOP-a ili operacija u formatima kao što su Ujedinjeni narodi, NATO, OSCE, te u konačnici doprinijeti zaštiti civilnog stanovništva.

Nova mjera pomoći je usvojena u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći (EPF). EPF je osnovan u martu 2021. godine, kao način za proširenje mogućnosti Evropske unije da pruži sigurnost svojim građanima i partnerima. Omogućuje Evropskoj uniji da osigura sve vrste opreme i infrastrukture oružanim snagama partnera Evropske unije, u skladu s međunarodnim pravom ljudskih prava i međunarodnim humanitarnim pravom. Nova mjera pomoći je usvojena na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova BiH u junu 2022. godine.

 

Kontekst:

Mjera pomoći za deminerski bataljon Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Vijeće je 4. novembra 2021. godine usvojilo mjeru pomoći za izgradnju kapaciteta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To je bila prva mjera pomoći za oružane snage zemlje partnera, dogovorena u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći. Radi se o pomoći u vrijednosti od 10 miliona eura.

S obzirom na to da prisutnost mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava i dalje predstavlja veliki problem za sigurnost Bosne i Hercegovine, te direktnu prijetnju stanovništvu i ozbiljno otežava oporavak nakon konflikta, mjera pomoći je namijenjena za podršku naporima na deminiranju.

Mjera pomoći jača i unapređuje sposobnosti Deminerskog bataljona OS BiH kroz osiguranje odgovarajuće opreme, te pomaže Bosni i Hercegovini da bolje zaštiti svoje civilno stanovništvo.

Prvi kontingent opreme je uručen ministru odbrane Bosne i Hercegovine Sifetu Podžiću 5. jula 2022. godine od strane 27 ambasadora Političkog i sigurnosnog odbora (PSC), na čelu sa predsjedavajućom EU PSC-a Delphine Pronk.

Prva isporuka je obuhvatila 150 detektora metala.

Ovom mjerom pomoći je takođe predviđena nabavka 34 transportna i 34 sanitetska vozila za Oružane snage BiH, čija je isporuka planirana u 2023. godini.

Mjera pomoći za podršku Balkanskim medicinskim snagama

Balkan Medical Task Force / Balkanske medicinske snage (BMTF) su osnovane kao regionalna inicijativa koja okuplja šest zemalja – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Sloveniju, s ciljem pružanja brzog i djelotvornog odgovora na katastrofe u zemljama ili regijama, upotrebom postojećih vojno-medicinskih kapaciteta zemalja učesnica.

U junu 2022. godine, Vijeće je u okviru Evropskog instrumenta mirovne pomoći (EPF) usvojilo mjeru pomoći u vrijednosti od 6 miliona eura za Balkanske medicinske snage (BMTF).

Mjera pomoći će podržati izgradnju kapaciteta BMTF-a nabavkom potrebne opreme i materijala za sanitetske jedinice Oružanih snaga Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, koje učestvuju u BMTF-u. U tom kontekstu, mjera za cilj ima jačanje vojno-medicinskih kapaciteta ove regije i napora civilne pomoći, te u konačnici da doprinese regionalnoj saradnji i koheziji.

Kako bi se postigao navedeni cilj, mjera pomoći će finansirati: sredstva za mobilnost, komponente za terenske bolnice prema standardima „role 2”, laboratorijsku opremu i potrepštine, te informatičku i komunikacijsku opremu.

Pomoć je u ime BMTF-a zatražila Republika Sjeverna Makedonija u aprilu 2022. godine.

Europa.ba