Počinje projekat EU vrijedan 10 miliona eura za jačanje zdravstvene zaštite u BiH

Ured Evropske unije u BiH najavio je danas projekat vrijedan 10 miliona eura za jačanje preventivne i primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Projekat je dio kontinuirane podrške Evropske unije zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini, a implementiraće ga UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska banka.

“Ne tako davno smo se – svi zajedno – suočili sa jednim od najvećih izazova naših života – pandemijom Covid-19. U to vrijeme potrebe, EU je čvrsto stala uz BiH. I dalje smo najvjerniji i najpouzdaniji partner ove zemlje, koji pruža najodrživiju i najznačajniju podršku građanima BiH. Ulaganja u zdravstvo, poput projekta koji danas najavljujemo, su ne samo sama po sebi korisna, već su dobra i za rast i stabilnost zemlje. Održiva i djelotvorna podrška predstavlja srž našeg djelovanja ovdje u BiH. Podržavamo zajedničku budućnost kada će BiH ponosno zauzeti svoje mjesto u EU”, rekao je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler.

U naredne četiri godine, projekat „Podrška EU za reformu zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini“ će se fokusirati na podršku reformi primarne zdravstvene zaštite i osiguranje izgradnje kapaciteta u zdravstvenom sektoru BiH. Takođe će doprinijeti razvoju politika za povećanje zdravstvenih usluga za djecu, sa posebnim fokusom na imunizaciju u dječjoj dobi, usluge ranog razvoja djece, ishranu i mentalno zdravlje.

“Ozbiljan pritisak koji je pandemija COVID-19 vršila na zdravstvene sisteme u BiH dodatno je naglasio potrebu za snažnim zdravstvenim sistemima, koji će moći pružiti visokokvalitetnu brigu usmjerenu na ljude. Upravo to će biti fokus Svjetske zdravstvene organizacije u ovom projektu: njegov tehnički sadržaj, sa predloženim intervencijama koje su multidisciplinarne, integrirane koje će učiniti zdravstvene sisteme usmjerene na ljude, jačati primarnu zdravstvenu zaštitu i pripremiti zdravstvene sisteme i sisteme njege za konačno postizanje univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom”, rekao je specijalni predstavnik regionalnog direktora SZO za Evropu Erwin Cooreman.

Na događaju je Ured EU u BiH potpisao Memorandum o saradnji između partnera za implementaciju projekta iz UNICEF-a, Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke.

„Današnje potpisivanje Memoranduma o saradnji, u okviru projekta „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini“, jasan je znak da saradnja Ureda EU u BiH i UNICEF-a u BiH ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost, a sve u nastojanju da se reformišu i unaprijede zdravstveni sistemi u BiH”, rekla je predstavinca UNICEF-a u BiH dr. Rownak Khan.

Smatramo ovaj grant katalizatorom, od kojeg očekujemo da će ubrzati transformaciju u zdravstvenim sistemima kroz obuku, regulatorne izmjene, razmjene učenja i analize. Ova inicijativa će takođe doprinijeti našem trenutnom Projektu unapređenja zdravstvenog sistema vrijednom 75 miliona dolara, koji je Odbor guvernera Svjetske banke odobrio 07. aprila 2022. godine”, rekao je predstavnik Svjetske banke nadležan za BiH i Crnu Goru Christopher Sheldon.

Događaju su prisustvovali i predstavnici nadležnih organa i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Evropska unija je tokom pandemije osigurala najveći iznos podrške BiH sa više od 20 miliona eura za nabavku visokokvalitetne medicinske opreme, vakcina i opreme za hladni lanac za skladištenje vakcina. Evropska unija je takođe osigurala više od 75 miliona eura za podršku socioekonomskom oporavku BiH od posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, s ciljem jačanja bh ekonomije i zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih.

 

Europa.ba