Međunarodni dan žena: EU donosi historijske odluke u vrijeme kad su prava žena ugrožena u raznim dijelovima svijeta

Uoči Međunarodnog dana žena Evropska komisija i Visoki predstavnik EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku dali su sljedeću izjavu:

Na Međunarodni dan žena ističemo otpornost i snagu žena, njihovu odlučnost da se suprotstavljaju nepravdi, predanost zaštiti drugih i neutaživu težnju za promjenama.

Ne samo na taj dan, nego svakodnevno ponavljamo svoju ujedinjenost sa svim ženama i želju da i druge potaknemo na borbu za ženska prava. Želimo svim ženama omogućiti da neometano ostvaruju svoje životne ciljeve.

U cijelom svijetu sve su češći uznemirujući primjeri ugnjetavanja žena i djevojčica i ugrožavanja njihovih ljudskih prava.

Podupiremo žene u Iranu, čije se slobode sistemski ograničavaju, žene i djevojčice u Afganistanu, koje talibani nastoje istisnuti iz javnih prostora, kao i sve žene u svijetu kojima se uporno uskraćuju ili ugrožavaju temeljna prava i slobode.

Ogorčeni smo zbog navoda da ruske oružane snage upotrebljavaju seksualno nasilje nad ženama i djecom u Ukrajini kao ratno oružje. Nema sumnje da su to ratni zločini i počinitelji se moraju privesti pravdi. Nastavit ćemo surađivati s međunarodnim partnerima kako bi Rusija bila kažnjena za ta zlodjela.

Radi jačanja globalne odgovornosti EU je upravo donijela paket sankcija protiv počinitelja seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja.

Imamo i dobrih vijesti. EU je uvela nove propise kako bi žene u EU imale jednake prilike kao muškarci. To će se, između ostalog, osigurati novim pravilima o rodnom balansu u upravama trgovačkih društava i o transparentnosti plaća. Nadalje, želimo utvrditi pravila na nivou EU o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pred nama je još mnogo posla jer je do stvarne jednakosti još dalek put. Rodna ravnopravnost može se postići samo ako je svi nastojimo ostvariti i braniti, kako u Europskoj uniji tako i drugdje u svijetu. 

Kontekst

Glavna je tema Međunarodnog dana žena 2023. „DigitALL: Inovacije i tehnologija za rodnu ravnopravnost”. Zbog rodnog jaza u digitalnim vještinama žene ne mogu u potpunosti iskoristiti prednosti digitalne tranzicije. Digitalnom strategijom i strategijom održivog rasta EU nastoji ženama osigurati jednak pristup ogromnom potencijalu digitalnih tehnologija.

Predsjednica Ursula von der Leyen proglasila je 2023. Evropskom godinom vještina. Za status žena u svim područjima i uklanjanje rodno utemeljenih razlika u plaćama posebno je važno ulagati u obrazovanje i osposobljavanje žena i djevojčica.

EU je 2022. donijela iznimno važne propise za unapređenje rodne ravnopravnosti. Komisija je u ožujku 2022. predložila minimalne standarde EU za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. U predloženoj direktivi prvi se put obrađuje nasilje na internetu, kao što je dijeljenje intimnih slika bez pristanka, uhođenje, uznemiravanje i poticanje na nasilje ili mržnju na internetu. Od avgusta 2022. na nivou EU počela su se primjenjivati nova prava za zaštitu ravnoteže između poslovnog i privatnog života. U septembru 2022. Evropska komisija predstavila je evropsku strategiju za skrb.  U novembar 2022. Evropski parlament donio je Direktivu o rodnoj ravnoteži u upravama trgovačkih društava, kojom se uvode pragovi za uravnoteženu rodnu zastupljenost u upravama društava uvrštenih na berzu. U decembru je postignut politički dogovor o Direktivi o transparentnosti plata. Komisija je danas objavila Izvještaj o rodnoj ravnopravnosti u EU za 2023. s najnovijim informacijama o mjerama koje se poduzimaju za provođenje Strategije za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

Komisija sutra pokreće kampanju protiv rodnih stereotipa, koja je jedan od važnih rezultata Strategije za rodnu ravnopravnost.  Ove će godine objaviti i poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti za poticanje rodne ravnopravnosti, uključujući ravnomjerno sudjelovanje žena u donošenju ekonomskih i političkih odluka.

EU i dalje u svim aspektima svojeg rada predano zagovara rodnu ravnopravnost i izvan svojih granica. U okviru Akcionog plana za rodnu ravnopravnost III (GAP III) za period 2021. – 2025. Evropska komisija i Evropska služba za vanjsko djelovanje nastoje osigurati da do 2025. godine 85 % novih vanjskih djelovanja EU doprinosi rodnoj ravnopravnosti, kao i jačanju položaja žena i djevojčica. Kako bi se postigao taj cilj, u svim vanjskim politikama i sektorima pojačan je element rodne osviještenosti, počevši s integracijom ciljeva GAP-a III, te se promiče rodno transformativni i intersekcijski pristup utemeljen na pravima.

Zalaganje za prava žena i rodnu ravnopravnost jedan je od prioriteta vanjske politike EU. U decembru 2022. EU je udružila snage s afričkim partnerima kako bi se u okviru strategije Global Gateway unaprijedila prava u području spolnog i reproduktivnog zdravlja u Africi. Taj je korak uslijedio nakon paketa za potporu spolnim i reproduktivnim pravima žena širom svijeta, odobrenog u septembru 2022. U okviru tih dviju mjera dodijeljeno je 105 miliona eura za potporu ženama u raznim dijelovima svijeta.

Ove se godine obilježava 75. godišnjica Opće deklaracije o ljudskim pravima, u kojoj je utvrđeno da se „sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima”.

Kao priznanje velikom napretku prema rodnoj ravnopravnosti koji ostvaruju akademske i istraživačke organizacije Komisija će sutra proglasiti dobitnike nagrade EU za promicanje rodne ravnopravnosti. Imena pobjednika bit će objavljena u vijestima na internetu. Svečanost dodjele nagrada prenosit će se uživo ovdje.

Više informacija

Izvještaj o rodnoj ravnopravnosti u EU iz 2023.

Indeks rodne ravnopravnosti za 2022.

Strategija rodne ravnopravnosti (europa.eu)

Rodna ravnopravnost u EU

Program Građanstvo, jednakost, prava i vrijednosti

Europa.ba