Ured Evropske unije u BiH, Ambasada Švedske i Transparency International pozivaju na jaču borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini bila je centralna tema okruglog stola koji su danas organizovali Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini i Transparency International u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto je okupio predstavnike zakonodavne, izvršne, sudske vlasti, nadzornih tijela, kao i predstavnike međunarodne zajednice, civilnog društva i medija, na kojem je vođen interaktivan i dinamičan dijalog o tome kako pristupiti dugogodišnjim izazovima sistemske korupcije u zemlji.

“U okviru svog posla razgovaram sa ljudima iz svih sfera života u Bosni i Hercegovini, i kada iznose svoje zabrinutosti, korupcija je uvijek i svima na vrhu liste. Korupcija zakida buduće generacije i koči privredni i društveni napredak. Dodjelom kandidatskog statusa, rukovodstvo Evropske unije je potvrdilo da je mjesto Bosne i Hercegovine u EU, ali uz očekivanje da će kandidatski status stvoriti zamah koji će dovesti do provedbe ključnih reformi. Narod u BiH očekuje napredak. Ova zemlja ne može priuštiti sebi da još godinama propušta prilike”, rekao je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler.

Za vrijeme konferencije posebno je istaknuto da u cilju postizanja konkretnog napretka u borbi protiv korupcije, Bosna i Hercegovina mora provesti više reformi, uključujući izmjene i dopune Zakona o VSTV-u koje se odnose na integritet, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o sudovima, jačanje zaštite prijavitelja korupcije, depolitizaciju javnih poduzeća i temeljitu reformu pravosuđa. Također je naglašeno da BiH konačno mora ostvariti vidljive rezultate u pogledu istraga, krivičnog progona i pravomoćnih presuda u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, uključujući i na visokom nivou.

“Države članice EU su dodijelile Bosni i Hercegovini status kandidata. To je prilika za političke lidere da ostvare stvarni napredak u prijeko potrebnim reformama, a posebno u oblasti vladavine prava i veće transparentnosti, uključujući i unutar pravosudnog sistema. Na današnjem Dijalogu smo okupili predstavnike vlade, parlamenta i nadležnih institucija na državnom nivou u nadi da će donosiocima odluka poslužiti kao prilika da obnove svoje opredjeljenje za borbu protiv korupcije, a samim tim poboljšaju živote građana i stvore bolje uslove za ulaganja, te na taj način ostvare prave iskorake na evropskom putu”, kazala je Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini.

Razgovaralo se i o negativnim dešavanjima koja utiču na slobodu izražavanja, slobodu medija, kao i pritiscima na one koji otkrivaju i prijavljuju korupciju. Učesnici su izrazili zabrinutost u vezi uticaja koji će izazvati kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj i usvajanje prijedloga zakona kojim bi se ograničio rad brojnih nevladinih organizacija.

“Suprotstavljanje problemu korupcije podrazumijeva pored represivnog i preventivne aktivnosti, čiji je cilj osvijestiti građane da ne prihvate korupciju kao “normalan način života“, već se bore protiv nje, shvativši koliko se ona negativno odražava upravo na njih same i na sigurnost u užem i širem smislu te riječi. Bosna i Hercegovina, odnosno mi njezini građani, želimo i odlučili smo se za njezin europski put koji nema alternativu. Zato je pred Ministarstvom pravde i cjelokupnim Vijećem ministara BiH zadaća stvaranja pravnog okvira i legislativnog prostora za prevenciju i uspješnu borbu protiv korupcije”, rekao je ministar pravde BiH, Davor Bunoza.

Razorne posljedice široko rasprostranjene i duboko ukorijenjene korupcije nanose sve veću štetu Bosni i Hercegovini, koja je prema posljednjim rezultatima Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2022. godinu treća najgora zemlja u Evropi. Ovo je najlošiji rezultat od 2012. godine, a BiH bilježi i najlošiji trend među svim zemljama regije, što ukazuje na konstantno pogoršanje povjerenja građana BiH u pravosudne institucije, agencije za provođenje zakona, ali i javnu upravu u cjelini.

“Zbog razornih posljedica široko rasprostranjene korupcije u gotovo svim aspektima društvenog, političkog i privrednog života, korupcija je prioritet broj jedan. Posebno imajući u vidu činjenicu da bez napretka u borbi protiv korupcije nije moguće očekivati reforme ni u jednom drugom sektoru u BiH”, rekao je Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora Transparency Internationala u BiH.

Europa.ba