EU nastavlja podržavati operacionalizaciju Nacionalne/Zajedničke kontakt tačke BiH za saradnju sa EUROPOL-om

Uz podršku Ureda EU u BiH, predstavnici Nacionalne/Zajedničke kontakt tačke BiH za saradnju sa EUROPOL-om posjetili su 10. maja 2023. godine Službu za međunarodnu policijsku saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova Italije.

Prekogranična saradnja u provedbi zakona je ključna za sigurnost i zaštitu građana širom Evrope te je cilj posjete je bio unapređenje ove saradnje i dalje jačanje kapaciteta Kontakt tačke u BiH. Tokom posjete, predstavnici Kontakt tačke mogli su saznati više o najboljim praksama i operativnom radu nacionalne službe za saradnju sa EUROPOL-om u zemlji članici EU sa višeagencijskim pristupom sličnim kao u BiH. Imali su priliku čuti i o sistemima unaprijed dostavljenih informacija o putnicima/evidencije podataka o putnicima (API/PNR) koji se koriste u kontekstu granične kontrole i sigurnosti, a koje je BiH trenutno u procesu uspostavljanja. Osim toga, ovo je bila prilika za učesnike da se upoznaju sa funkcionisanjem Evropske multidisciplinarne platforme protiv prijetnji od kriminala (EMPACT) i Ureda za oduzimanje imovinske koristi (ARO) u Italiji.

Implementacija Operativnog sporazuma sa EUROPOL-om i puna operacionalizacija Kontakt tačke trebali bi značajno doprinijeti efikasnijoj borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, što je jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Ovo će organima za provođenje zakona u BiH omogućiti puni pristup analitičkim alatima i bazama podataka EUROPOL-a i olakšati agencijama za provođenje zakona u EU i BiH razmjenu vrijednih operativnih informacija.

Ova posjeta je podržana IPA regionalni projekat za borbu protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu. EU također nastavlja da podržava operacionalizaciju Kontakt tačke kroz renoviranje prostorija u kojima će biti smještena te donacijom IT opreme neophodne za njen rad.

Europa.ba