Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije: izjava visokog predstavnika u ime Europske unije

Povodom 75. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima ovogodišnja tema Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOT) – „Uvijek zajedno: ujedinjeni u raznolikosti” – pravodoban je podsjetnik da su sva ljudska bića, bez obzira na to tko su, koga vole i kako vide i definiraju sama sebe, rođena slobodna, s jednakim dostojanstvom i pravima.

Svjedoci smo porasta retorike protiv LGBTI osoba potaknute dezinformacijama i lažnim diskursima, koja često dovodi do nasilja, uznemiravanja i stigmatizacije. Izvješća Međunarodnog udruženja lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (ILGA) i EU-ove Agencije za temeljna prava (FRA) upućuju na sve veće razine nasilja, diskriminacije i isključenosti LGBTI osoba u Europi. Duboko smo zabrinuti zbog situacije podjednako u Europi i u svijetu. Sukobi, krize i izvanredna humanitarna stanja često dodatno povećavaju ranjivost LGBTI zajednice.

Neprihvatljivo je da se ljudska prava i dalje krše i zloupotrebljavaju na temelju percipirane ili stvarne seksualne orijentacije i rodnog identiteta. EU poziva svih 67 državnih jurisdikcija u svijetu koje i dalje kriminaliziraju homoseksualnost, od kojih 11 sporazumne istospolne odnose kažnjava smrtnom kaznom, da odmah okončaju tu diskriminacijsku praksu. Intenzivno surađujemo sa svim našim partnerima na suzbijanju zakona, politika i praksi kojima se diskriminira na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta te uklanjanju svih oblika nasilja.

Pozdravljamo pozitivne pomake, kao što je poboljšana pravna zaštita u nekim zemljama, koji su često rezultat neumornog rada civilnog društva. EU odlučno podupire organizacije civilnog društva i borce za prava LGBTI osoba. Ove je godine dodatnih 15 milijuna EUR namijenjeno promicanju ravnopravnosti, uključenosti i raznolikosti na globalnoj razini*, uz financijska sredstva dodijeljena u okviru regionalnih i drugih programa i mehanizama.

EU će nastaviti s radom, među ostalim i u okviru multilateralnih foruma, na zaštiti i promicanju potpunog ostvarivanja ljudskih prava za LGBTI osobe u svim aspektima njihova života, u EU-u i širom svijeta. Solidarni sa svima – ujedinjeni u raznolikosti.

*Tematski program za ljudska prava i demokraciju Instrumenta za susjedstvo.

Europa.ba