Obraćanje komesara Várhelyija na zajedničkoj konferenciji za medije s Borjanom Krišto, predsjedavajućom Vijeća ministara BiH, nakon prvog sastanka Političkog foruma na visokom nivou u BiH

~ vjerodostojna je izgovorena riječ ~

 

Hvala vam puno, predsjedavajuća.

Zahvaljujem na gostoprimstvu. Danas smo u Sarajevu jednim konkretnim povodom – povodom održavanja prvog sastanaka Političkog foruma na visokom nivou. Sam naziv ne govori mnogo, zvuči izrazito birokratski, još jedna komisija u nizu. Može se reći da nije ni pretjerano interesantno za građane Bosne i Hercegovine. Ali dozvolite mi upravo iz tog razloga da pojasnim zašto je današnji dan ključan i zašto današnji dan označava početak jednog drugačijeg pristupa. I nadam se da današnji dan označava ubrzanje procesa članstva u EU za Bosnu i Hercegovinu.

Ovdje smo jer je Bosna i Hercegovina zemlja kandidat. To je bio pokretač onoga što smo danas radili i, nadam se, danas i postigli. Prošle godine, poznato vam je, Komisija je predložila kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Kandidatski status koji su naši najviši dužnosnici, u okviru Evropskog vijeća, odobrili, dogovorili, usvojili, osigurali, ponudili, dakle, mnogo je riječi koje to opisuju. Ovo je bio iskaz povjerenja od strane Evropske unije jer smatramo da građani Bosne i Hercegovine zaslužuju biti u Evropskoj uniji, da se Bosna i Hercegovina očekuje u Evropskoj uniji kao članica. Zbog toga ste svjedočili našem izrazito snažnom angažmanu prošle godine kada je konačno odobren kandidatski status. A moja želja i potajno očekivanje je bilo da dokažem da pozitivni poticaji daju još bolje rezultate od negativnih.

I iznimno sam sretan što danas vidim da su upravo to dokazale nove vlasti u Bosni i Hercegovini. Na državnom nivou imamo vladu u rekordnom roku, što nikada dosad nije bio slučaj. Imamo budžet na državnom nivou u rekordnom roku, što isto nikada dosad nije bio slučaj. Imamo Vladu u Federaciji nakon pet godina i budžet u pripremi. I nakon naših današnjih razgovora, potvrdilo se da je kandidatski status bio veoma snažan faktor u ovom političkom poduhvatu za koji vidimo da već daje rezultate. Zato sam uvjeren da će nas ovo što smo danas pokrenuli dovesti do realizacije 14 ključnih prioriteta, a prije toga osam prioriteta utvrđenih za potrebe kandidatskog statusa. Reforme osam plus jedan koje se smatraju suštinskim za napredak zemlje.

Dakle, ono što smo danas uradili je, prije svega, sagledali aktivnosti novih vlasti jer vidimo da postoji novi zamah kada su u pitanju reforme. Sama prošlosedmična sjednica je bio vrlo jasna demonstracija rada vlade, bilo da se radi o oblasti vladavine prava, ili o drugim oblastima sa prisutnim dugogodišnjim zastojima. I to bi nas također trebalo dovesti naprijed s ostalim reformama. Tako da sam veoma zahvalan predsjedavajućoj gđi. Krišto jer mislim da je ona ta koja mijenja stvari. Mislim da će njena vlada, zajedno sa ovim novim političkim sentimentom zalaganja za zemlju, donijeti rezultate. Dakle, danas smo se angažovali sa svima u zemlji koji imaju političku i ustavnu odgovornost da sprovedu ove reforme. To je ta Politička platforma na visokom nivou, jer kada smo predlagali kandidatski status, također smo uvažili činjenicu da se zastoji koje je zemlja morala trpjeti dugi niz godina svode i na činjenicu da se moralo generisati vlasništvo; vlasništvo nad svim potezima koje iziskuje buduće članstvo Bosne i Hercegovine u EU. A predsjedavajuća je bila ljubazna ne samo da se uključi s nama u ovaj eksperiment, da okupi sve ustavne aktere u zemlji, već je istupila sa jasnom agendom, jasnim planom kako da ispunimo osam stavki. Tako da sam veoma ponosan što vidim da ne razgovaramo samo uopšteno, već vidimo i jasnu volju za postizanjem rezultata na terenu, jedan po jedan konkretno.

Dakle, sa ovim sastankom mislim da smo započeli da radimo potpuno drugačijim tempom, mnogo bržim, nadam se. Odavde je također vrlo jasno gdje su različite odgovornosti za različite elemente i prioritete sadržane u kandidatskom statusu. Također sam veoma ohrabren zaključcima koje smo danas uspjeli da utvrdimo i veoma jasnim porukama prema nama, Evropskoj uniji kada je riječ o opredjeljenju zemlje da ispuni, ne samo kandidatski status, već i veoma jasno opredjeljenje kao evropski saveznik jer nam je potrebno da Bosna i Hercegovina bude naš saveznik, da i dalje bude naš saveznik. Bosnu i Hercegovinu, kao zemlju kandidata, naravno, smatramo jednim od naših bliskih saveznika. U ovom vremenu rata – ratu Rusije protiv Ukrajine – Evropi su potrebni svi saveznici koje ima i zemlje kandidati su uvijek prve koje mi razmatramo. I zato je veoma, veoma važno da postoje jasne poruke koje dolaze i iz Sarajeva i iz cijele zemlje da možemo i dalje računati na Bosnu i Hercegovinu.

Hvala vam.

Europa.ba