Novinari i predstavnici civilnog društva iz RS-a razgovarali o prijetnjama temeljnim slobodama sa sagovornicima na visokom nivou u Beču, Strazburu i Briselu

Nastavlja se sa ugrožavanjem slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini (BiH), pa su tako u Republici Srpskoj (RS) zabilježeni slučajevi prijetnji, dok se izazovi i rizici pogoršavaju, kako je istaknuto na nizu sastanaka novinara i predstavnika civilnog društva Republike Srpske sa dužnosnicima na visokom nivou u Beču, Strazburu i Briselu, u periodu od 21. do 26. maja. Identičan stav je ponovljen u brojnim službenim izvještajima i istupima EU-a, OSCE-a, Vijeća Evrope i UN-a. Posjetu su organizirale Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Evropska unija.

Dok napadi na novinare i civilno društvo predstavljaju problem širom BiH, postojeći nacrt zakonodavstva u RS-u ima za cilj ponovnu kriminalizaciju klevete i ograničenje rada NVO-a. Novinari i predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) istakli su da ovaj nacrt zakonodavstva zahtijeva pažnju međunarodne zajednice, jer bi njegovo usvajanje moglo imati direktan, štetan uticaj na temeljne slobode u RS-u, pogotovo na slobodu izražavanja i udruživanja. Usvajanje nacrta ovih zakona predstavljalo bi i ozbiljan korak unazad u pogledu 14 prioriteta Evropske unije za proces pridruživanja BiH Uniji (posebno prioriteti 11 i 12, koji se odnose na omogućavanje rada civilnog društva i zaštitu temeljnih sloboda izražavanja i novinarskih prava). Nadalje, ovi nacrti zakona nisu u skladu sa međunarodnim standardima o ljudskim pravima.

Grupa je okupila stručnjake sa detaljnim uvidom u postojeće stanje ljudskih prava u BiH, a posebno u RS-u. Kako bi naglasila već značajne izazove s kojima se suočavaju novinari i OCD-i u RS-u, članovi grupe iznijeli su lična iskustva sa nasilnim incidentima kojima su svjedočili, kao i slučajeve u kojima su i sami bili žrtve. Grupu su činili Jovana Kisin Zagajac, aktivistkinja za ljudska prava i pravna zastupnica brojnih novinara u Republici Srpskoj, Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International-a BiH, Nikola Morača, novinar EuroBlica, Dejan Šajinović, novinar Nezavisnih novina i Vanja Stokić, glavna i odgovorna urednica eTrafike.

Za vrijeme posjete grupa se sastala sa različitim sagovornicima, uključujući dužnosnike na visokom nivou, parlamentarce i predstavnike Ujedinjenih nacija i novinarskih udruženja. Među sagovornicima su bili i direktor Kancelarije predstavnika OSCE-a za slobodu medija Jürgen Heissel, komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović, generalna direktorica Evropske službe za vanjsko djelovanje za Evropu Angelina Eichhorst i generalna direktorica za globalnu agendu i multilateralne odnose Evropske službe za vanjsko djelovanje Belen Martinez Carbonell, članovi tima potpredsjednice Evropske komisije za vrijednosti i transparentnost Věre Jourove, glavni glasnogovornik EU-a za vanjske poslove i sigurnosne politike, Peter Stano, i glavni savjetnik za civilno društvo i medije u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Andris Kesteris. U Evropskom parlamentu su se sastali sa članovima Parlamenta Tineke Strik, Paulom Rangelom i Dietmarom Kösterom, a u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope sa ko-izvjestiteljem Aleksandrom Nikoloskim. Sastali su se i sa direktorom Međunarodnog novinarskog instituta Franom Maroevićem i direktoricom Evropske federacije novinara Renatom Schroeder.

Tokom diskusija, novinari i aktivisti za ljudska prava podvukli su da bi nacrt zakonodavstva u RS-u mogao imati strahovit učinak na njihov rad i sigurnost, pogoršavajući ionako izazovno okruženje i ohrabrujući autocenzuru zbog straha od kritikovanja vlasti. Naglasili su da mnogi novinari već napuštaju profesiju, te da aktivisti i novinari sa kritičkim osvrtima prema vlastima učestalo dobivaju prijetnje, te da u nekim slučajevima trpe napade. Grupa je istakla i da je potreban novi Zakon o medijima koji bi uredio pitanja u oblasti medija, s tim da bi isti morao da uključi doprinos novinara i civilnog društva i zadovolji evropske i međunarodne standarde o ljudskim pravima. Nadalje, grupa je upozorila na zabrinjavajuće dalje pokušaje da se kriminalizira širenje „lažnih vijesti“ u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izlaganja grupe naišla su na dobar prijem sagovornika u Beču, Strazburu i Briselu, podignuvši svijest službenih krugova o pogoršanju situacije u pogledu ljudskih prava u RS-u. Grupa će nastaviti raditi na unapređenju temeljnih sloboda i zaštiti novinara i civilnog društva u RS-u i BiH, uporedo sa partnerima iz Misije OSCE-a u BiH, Evropske unije, Vijeća Evrope i Ujedinjenih nacija.

Europa.ba