Osiguranje prava na pravdu ključno za evropski put Bosne i Hercegovine

Kako zaštititi ljudska prava građana i šta nadležni sektori i društvo treba da učine kako bi se stvorilo okruženje usmjereno na budućnost, prijemčivije za reforme u oblasti vladavine prava na evropskom putu BiH, neke su od ključnih tema o kojima se govorilo na četvrtoj debati „Pravo na pravdu“ u organizaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Generalne direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) u Sarajevu.

Debata je održana u hibridnom formatu i okupila je i u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu i online značajan broj predstavnika pravosuđa, javnih institucija, lokalne vlasti, medija i civilnog društva iz cijele zemlje. Panelisti i učesnici su otvorili teme od ključnog značaja za jačanje vladavine prava i napredak na putu ka EU, uključujući povjerenje u pravosuđe, percepciju korupcije, slobodu okupljanja i medijske slobode.

 Olivér Várhelyi, komesar Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) poželio je dobrodošlicu učesnicima u svojoj video poruci, u kojoj je naglasio potrebu za reformama u oblasti vladavine prava za prosperitet i rast, kao i za EU put.

“Događaj je upriličen u ključnom trenutku za Bosnu i Hercegovinu i, kao što sam naglasio nakon Političkog foruma na visokom nivou u Sarajevu, potreba da se ostvare rezultati u oblasti vladavine prava je ključna. Dozvolite mi da naglasim da se ove reforme ne provode „radi Brisela“. Reforme će značajno unaprijediti pravosudni sektor u Bosni i Hercegovini i trebale bi povećati povjerenje javnosti u pravosuđe, koje je trenutno među najnižim u Evropi. Trebale bi omogućiti građanima da bolje ostvaruju svoja prava, što bi posljedično trebalo stvoriti i predvidljiviju klimu za preduzeća. Društvo izgrađeno na vladavini prava je preduslov za bogatu privredu koja privlači investicije, promoviše ekonomski prosperitet i rast. Time se stvara prosperitet za svoje građane,” rekao je Várhelyi.

 Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, istakao je važnost kredibilnih reformi u oblasti vladavine prava nakon dodjele kandidatskog statusa.

 “Koliki je napredak ostvaren u reformi vladavine prava od 2019. godine? Moram biti pošten; ne baš veliki. Građani su s pravom nezadovoljni sporim napretkom. Međutim, sada moramo gledati naprijed konstruktivno i efikasno, preusmjeriti fokusa na vladavinu prava i jačanje zaštite osnovnih sloboda kroz ambiciozni reformski program koji je pred vlastima BiH na putu pridruživanja EU. Kandidatski status je sada neupitna realnost, te se očekuje da će podstaći usvajanje niza dogovorenih reformi vladavine prava. Ova zemlja ne može sebi priuštiti još godina stagnacije”, naglasio je Sattler.

 Važan element ovogodišnje javne debate odnosio se na zabrinjavajuća dešavanja u Bosni i Hercegovini koja nose rizik ozbiljnog podrivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u zemlji.

Ambasadorica Švedske u BiH, Johanna Strömquist, naglasila je „EU je unija zajedničkih vrijednosti. Donošenje zakonodavstva i uspostavljanje institucija za unapređivanje i zaštitu demokratije, ljudskih prava i manjina jasni su kriteriji u procesu pristupanja EU. Nažalost, posljednjih godina nismo vidjeli veliki napredak. Umjesto toga, vidimo zabrinjavajući razvoj u pogrešnom smjeru koji riskira sužavanje građanskog prostora. Status zemlje kandidata je ogromna prilika za nove vlasti na svim nivoima da učine više i bolje. Ovo nije vrijeme za vraćanje unatrag po pitanju temeljnih ljudskih prava. Ovo je vrijeme da se ide naprijed prema EU.”

Veliki broj govornika je naglasio centralni značaj vladavine prava na putu ka EU, uz jasne poruke da kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu zahtijeva snažniju posvećenost jačanju vladavine prava, demokratskim procesima koji će dovesti do reformi i izgradnjom povjerenja javnosti u pravosuđe.

Na prvom panelu „Integritet pravosudnog sistema, ključ za efikasnu borbu protiv korupcije i vraćanje povjerenja javnosti“ panelisti su iznijeli svoje stavove o integritetu krivično-pravnog sistema i borbi protiv korupcije u cilju postizanja funkcionalne vladavine prava u BiH. Drugi panel „Promocija i zaštita temeljnih sloboda – obaveza za vlasti, uslov za demokratsko društvo“ fokusirao se na temeljne slobode u svjetlu nedavnih negativnih događaja i rizik od nazadovanja u pogledu slobode izražavanja i udruživanja.

U završnoj riječi, Vassilis Maragos, šef jedinice za BiH i Kosovo pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju pozdravio je zanimljivu debatu, navodeći da Bosna i Hercegovina treba iskoristiti otvorenu mogućnost da napreduje na putu ka EU djelovanjem na reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije te poštovanjem osnovnih sloboda.

Europa.ba