Konferencija o unapređenju efikasnosti odgovora krivičnog pravosuđa na ugrožavanje pravičnosti i integriteta izbornog procesa okončana u Neumu

Danas je u Neumu završena dvodnevna konferencija u čijem fokusu je bila efikasnost odgovora krivičnog pravosuđa na ugrožavanje pravičnosti i integriteta izbornog procesa, a koju su zajednički organizovali Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija), EU u BiH i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće (VSTV).

Konferencija je okupila predstavnike Centralne izborne komisije BiH, tužilaštava, sudova i policijskih agencija iz cijele Bosne i Hercegovine sa ciljem da razgovaraju o stečenim iskustvima i izazovima tokom provedbe izbora 2020. i 2022. godine koji se tiču efikasnosti rješavanja krivičnih djela vezanih za izbore.

Primarni cilj konferencije je bio da se procijeni trenutno stanje stvari u vezi sa procesuiranjem predmeta izbornih prevara, izradi mapa puta koja bi vodila konkretnom unapređenju u sprečavanju izbornih prevara, osiguravanju djelotvornih istraga i promovisanju pravovremenog i transparentnog donošenja presuda u predmetima izbornih prevara. Ti napori su itekako od ključnog značaja u svjetlu stalno prisutnih navoda o nepravilnostima u izbornom procesu u BiH i sve većeg nedostatka povjerenja javnosti u integritet izbora i u pravosudni sektor u cjelini.

„I pravni okvir i provedba izbora pate od ozbiljnih slabosti koje zahtijevaju snažan i kategoričan institucionalni odgovor“, izjavio je ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH. „Izmjene i dopune Izbornog zakona kojima bi se riješili ti problemi su od ključne važnosti. Mapa puta je jasna, ali ostaje da se vidi koje stranke će biti voljne da pođu tim putem. Misija OSCE-a u BiH pozdravlja svaki napor kojim se unapređuje integritet izbora i obnavlja povjerenje u izborni proces.“

Elisabet Tomasinec, šefica Političkog odjela EU u BiH, je istakla: „Pred predstojeće lokalne izbore koji će se održati 2024. godine, BiH treba da osigura da postoji odlučnost pravosuđa i policijskih agencija da spriječe i procesuiraju različite oblike izbornih prevara, što će voditi izricanju presuda. Smanjenje broja prevara počinjenih prilikom glasanja predstavlja suštinski i neophodan korak u kratkoročnom periodu. Pored toga, država treba provesti širu izbornu i ustavnu reformu u skladu sa Mišljenjem Evropske komisije, što omogućava Bosni i Hercegovini da se transformiše u funkcionalnu, multietničku demokratsku državu, usklađenu sa evropskim standardima.“

Konferencija je okončana usvajanjem niza sveobuhvatnih zaključaka, usmjerenih ka tužilaštvima, policijskim agencijama, sudovima i drugim nadležnim tijelima vlasti, kojima su naznačeni neophodni budući koraci sa ciljem daljeg poboljšanja izbornog procesa i smanjenja nivoa izbornih prevara.

Europa.ba