Mladi žele biti uključeni i vjerovati u pravosudni sistem

Preko 70 mladih ljudi, predstavnika pravosuđa i nevladinih organizacija učestvovalo je danas na događaju “Mladi za vladavinu prava” u Sarajevu, na kojem su prezentirani rezultati dvogodišnjeg projekta usmjerenog na širenje znanja i jačanje uloge OCD-a i mladih u promociji i zaštiti osnovnih ljudskih prava i vladavine prava u zemlji.

Preko 500 mladih ljudi i desetine predstavnika pravosuđa i organizacija civilnog društva su kroz zajednički rad saznali više o zaštiti prava i sloboda i vladavini zakona u BiH. Projekat je naglasio potrebu za napretkom u oblasti vladavine prava, u vraćanju povjerenja u pravosuđe, rješavanju problema korupcije, kao i zaštiti slobode okupljanja i medijskih sloboda.

„Mladi za vladavinu prava Lab“, dio je šire podrške Evropske unije jačanju uloge civilnog društva u demokratskim procesima u Bosni i Hercegovini.

Ovo je bila prilika za entuzijastične mlade ljude i civilno društvo da nauče o vladavini prava,  teorijski i na praktičan način te da uvide koliko je ona važna za njihov svakodnevni život i zajedničku budućnost. Potaknuo je građane da se informišu o tekućem procesu reforme pravosuđa i ojačao je napore civilnog društva da osigura učešće i zastupanje građana na svim instancama. Ovaj projekt približio je koncept vladavine prava životima mladih i omogućio im da se aktivno uključe u ove važne procese”, rekao je Enrico Visentin, program menadžer Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Projekt je, zapravo otvorio vrata sudnica novoj generaciji i doprinio zbližavanju studenata prava ali i drugih studija, organizacija civilnog društva i stručnjaka u istraživanju modaliteta daljnje suradnje u tom sektoru.„Zadovoljstvo i velika mi je čast biti na današnjem događaju kojim se završava projekat Mladi za vladavinu prava.  U Udruženju žena sudija prepoznali smo značaj ovog projekta i vrlo rado se odazvali pozivu da učestvujemo želeći da svoje znanje prenesemo na ove mlade ljude o pravosudnom sistemu, borbi protiv korupcije, ali prije svega o zaštiti ljudskih prava i jačanju integriteta svakog pojedinca da slobodno ostvaruje svoja prava i iznosi mišljenja.  Naša poruka mladim ljudima je da kontinuirano insistiraju i uključe se u procese koji jačaju vladavinu prava“  istakla je Amela Mahić Samardžić, predsjednica Udruženja žena sudija u BiH. Pored učešća u aktivnostima, simulacijama suđenja, prezentacija na fakultetima Udruženje žena sudija u BiH je uradilo Priručnik za mlade o vladavini prava, kojim su na mladima razumljiv način objasnili pravosudni sistem i uloge tužitelja, sudija i  naglasili osnovne principe vladavine prava.“Iako se čini da je sve već poznato, shvatili smo da moramo proširiti svoje znanje o pravosuđu, ali i o našim pravima i slobodama, te se tako aktivnije uključiti u reforme. Projekt nas je inspirisao da nastavimo raditi i dalje istraživati ovu temu i da shvatimo važnost poštivanja vladavine prava u društvu”, rekla je Mia Selena Lerch, učesnica projekta iz Banja Luke dok je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava RS naglasila: „Rečeno je da je projekat uključio direktno 500 mladih ali mogu vam reći da je mnogo više mladih bilo uključeno i iskoristilo materijale proizvedene u ovom projektu. Za neke od nas projekat je bio inspiracija da se zauzmemo za svoja prava“ rekla je Mirjana Ćuskić, Helsinški odbor za ljudska prava RSU sklopu panel diskusije „Mladi i pravosuđe – vraćanje povjerenja“ učesnici su imali priliku razgovarati sa Ajlom Papović-Mujan, sutkinjom Općinskog suda u Sarajevu, Nives Ćetojević, sutkinjom Osnovnog suda u Banjoj Luci, Mirjanom Ćuskić, iz Helsinškog odbora za ljudska prava RS iz Bijeljine, Mašom Fazlić, pobjednicom takmičenja simuliranih suđenja iz Sarajeva i Jovanom Mišikić, učesnicom projekta iz Banja Luke.“Naš cilj je osigurati da mladi ljudi koji dolaze na naše sudove osjećaju da imaju pravo na pošteno suđenje i da se njihova perspektiva uzima u obzir. Želimo da se mladi osjećaju uključeni u procese donošenja odluka i da imaju povjerenja u pravosudni sistem.” kazala je Ajla Papović-Mujan, sutkinja ispred Udruženja žena sudija Bosne i Hercegovine.Panelisti su istaknuli kako je ponovna izgradnja povjerenja mladih u pravosudne institucije ključna za osiguranje funkcionisanja pravde i vladavine prava.Podršku i učešće u projektu dale su mnoga udruženja predstavnika pravosuđa i organizacije civilnog društva te institucije: Udruženje žena sudija u BiH, Udruženje tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženje pravnika RS, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Kantona Sarajevo, ELSA, Perpetuum Mobile, Helsinški komitet za ljudska prava RS,itdZa više informacija o projektu posjetite www.jabiheu.ba

 

Europa.ba