Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja: Izjava visokog predstavnika/potpredsjednika Josepa Borrella

“Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.“

Uprkos nedvosmislenoj zabrani mučenja kako je definisano u članu 5. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, hiljade ljudi širom svijeta i dalje bivaju podvrgnuti mučenju i drugim oblicima zlostavljanja.

EU osuđuje rusku nezakonitu ratnu agresiju protiv Ukrajine i brojne prijavljene slučajeve mučenja, vansudskih smaknuća i drugih počinjenih zločina. EU takođe osuđuje zlostavljanje, mučenje i užasne uslove kojima su izloženi politički zatvorenici, ratni zarobljenici i civili širom svijeta, između ostalog u Bjelorusiji ili Iranu, ili u područjima sukoba kao što su Sudan, Jemen, Sirija i Mjanmar. Svi počinioci moraju odgovarati.

Na Međunarodni dan podrške žrtvama mučenja, EU odaje počast i sjeća se žrtava mučenja te ponovo potvrđuje svoju posvećenost neumornom radu na iskorjenjivanju mučenja unutar i izvan svojih granica te obezbjeđivanju pravde i rehabilitacije za sve žrtve i osobe koje su preživjele mučenje.

Vjerujemo da politička posvećenost i snažna partnerstva mogu dovesti do promjena u narednoj deceniji.

EU poziva države koje još uvijek nisu ratifikovale Konvenciju protiv mučenja i njen Fakultativni protokol da to učine što je prije moguće. Sve države treba da obezbijede da se mučenje, gdje god da se dešava, bez odlaganja istraži, propisno dokumentuje, odlučno procesuira i kazni. Pozivamo sve da povećaju ulaganja u prevenciju mučenja i pozivamo vlade da se pridruže Globalnoj alijansi za trgovinu bez mučenja kako bi se zaustavila trgovina robama koje ne služe ničemu drugom osim nanošenju boli ljudskim bićima.

Ove godine EU udružuje snage sa konzorcijumom organizacija civilnog društva i pokreće novu inicijativu pod nazivom „Ujedinjeni protiv mučenja“, s ciljem podsticanja promjena u preko 100 zemalja svijeta. Ovo inovativno partnerstvo će nam omogućiti da doprinesemo postizanju stvarnih promjena u praksi i predstavlja potporu našem jasnom političkom stavu koji zagovara potpunu zabranu mučenja u zakonu i u praksi uz strateško usmjeravanje ulaganja. Ova inicijativa usmjerava sredstva EU s ciljem pokrivanja cjelokupnog spektra aktivnosti u borbi protiv mučenja, od prevencije i zaštite, preko pravde, do reparacije i rehabilitacije, uz istovremeno istraživanje veze između upotrebe sile i zlostavljanja koja u današnje vrijeme brine mnoge naše građane.

Ova inicijativa će postaviti žrtve i osobe koje su preživjele mučenje u središte našeg djelovanja na ostvarivanju budućnosti bez mučenja.

Europa.ba