EEAS: Izjava glasnogovornika povodom glasanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Autoritet i integritet Ustavnog suda BiH kao najvišeg sudskog organa Bosne i Hercegovine je neupitan. Njegove odluke, koje su konačne i obavezujuće u cijeloj zemlji, moraju se poštovati.

Narodna skupština Republike Srpske nema nadležnost da odlučuje o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Stoga je jučerašnje glasanje o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj bez pravnog osnova. Glasanje predstavlja jasno odstupanje od očekivanja koja su pratila dodjelu statusa kandidata za članstvo u EU. Prekid saradnje na ostvarivanju ključnih prioriteta EU je za žaljenje i potpuno je u suprotnosti sa željama i interesima svih građana BiH.

EU je dosljedno pokazala da je lojalan partner Bosni i Hercegovini s nedvosmislenom opredjeljenošću prema zemlji i njenoj perspektivi pristupanja EU kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj državi.

 

Europa.ba