ZAJEDNIČKA IZJAVA UN-a, OSCE-a, VIJEĆA EVROPE I EU U BIH O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA RS-A KOJIMA SE PONOVO KRIMINALIZUJE KLEVETA

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu i Evropska unija u Bosni i Hercegovini su izuzetno zabrinuti zbog činjenice da je Narodna skupština Republike Srpske danas ponovo kriminalizirala klevetu.

 

Sloboda izražavanja je osnovno pravo i osnovna evropska vrijednost. Ovaj korak je protivan međunarodnim obavezama BiH u oblasti ljudskih prava, te nije u skladu sa evropskim putem Bosne i Hercegovine niti sa 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a posebno ključnim prioritetom 11 o povoljnom okruženju za civilno društvo i ključnim prioritetom 12 o slobodi izražavanja.

 

Tamo gdje postoje krivični zakoni o kleveti, oni rizikuju da budu zloupotrebljeni protiv novinara, branitelja ljudskih prava i drugih aktera civilnog društva za obavljanje svoje legitimne uloge da istražuju i informišu javnost o pitanjima od javnog interesa, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje svakog demokratskog društva. Izmjene i dopune su nepoželjan, i neosporno veliki korak unazad u zaštiti osnovnih prava i narušavaju efikasno funkcionisanje demokratije u Republici Srpskoj.

 

Podsjećamo i na preporuke koje su dali tijela Ujedinjenih nacija, OSCE-a i Vijeća Evrope i mehanizmi za ljudska prava, a koji su pozvali vlasti Republike Srpske da ne kriminalizuju klevetu ponovo, nego da, umjesto toga, rješavaju pitanja klevete kroz poboljšanu medijsku regulativu i zaštitu u okviru građanskog prava. Podsjećamo i na slične apele organizacija civilnog društva, uključujući i novinarska udruženja.

 

Nastavit ćemo pružati punu podršku svakoj konstruktivnoj i sadržajnoj diskusiji ili procesu o tome kako dalje uskladiti zakonodavstvo u cijeloj Bosni i Hercegovini sa međunarodnim standardima ljudskih prava na koje je država zakonski obavezana. Takođe ćemo nastaviti sa aktivnom podrškom važnom radu odgovornih i nezavisnih medijskih aktera i organizacija u Republici Srpskoj i šire.

 

Europa.ba