Vox populi

Oštri komentari usmjereni prema novinarima od strane političara naišli su na kritike u posljednjih nekoliko sedmica. Po vašem mišljenju, imaju li novinari u BiH dovoljno prostora da rade svoj posao? Postoji li nešto što medijske kuće trebaju poboljšati?
Reformska agenda koju su nedavno usvojila sva tri nivoa vlasti ima širok opseg i pokriva ekonomske, društvene, administrativne te mjere vladavine prava. Koju reformu biste Vi željeli vidjeti najhitnije provedenu?
BiH je nedavno uključena na listu zemalja koje ispunjavaju uslove za izvoz toplinski tretiranog mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Mislite da će to imati pozitivan utjecaj na poboljšanje kvalitete proizvoda iz BiH kako bi bili konkurentni za izvoz na tržište Evropske unije?
„Sajam obrazovanja i zapošljavanja – naučite, istražite, povežite se“,u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije i Ambasade Kraljevine Norveške u BiH, održan je u martu u Banja Luci. Po Vašem mišljenju koje druge akcije je potrebno poduzeti, naročito bh. vlasti kako bi se ljudima pomoglo pronaći odgovarajući posao za njih?
U 2014. godini, Evropska unija u BiH predstavila je “Sporazum za rast i zapošljavanje”, koji uključuje niz preporuka za vlasti u BiH. Po Vašem mišljenju, koja je najvažnija ekonomska reforma koju Bosna i Hercegovina treba poduzeti?
Tokom nedavne posjete BiH u cilju pokretanje EU plana reforme, ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije pozvali su lokalne lidere da prihvate ono što su nazvali jedinstvenom prilikom. Mislite li da će politički lideri u BiH iskoristiti ovu velikodušnu ponudu?
Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije prezentovali su svoj plan razbijanja zastoja BiH na putu ka EU. Vjerujete li da će ovaj plan konačno pomaknuti zemlju iz trenutne krize?
Ove godine Izvještaj o napretku za BiH ocijenjen je kao ”najgori za BiH do sada”. Da li će ovo biti poticaj za lokalne vlasti da konačno poduzmu potrebne mjere kako bi se zemlja vratila na put ka EU?
Evropska unija u BiH nedavno je predstavila “Sporazum za rast i zapošljavanje”. Prema Vašem mišljenju, koji će to biti zadaci nove vlade, kojima bi se smanjila nezaposlenost i oživila ekonomija u BiH?
Međunarodna konferencija za pomoc poplavljenim potvrdila je solidarnost sa BiH prikupljanjem pomoći u iznosu od 809,2 milion eura. Mislite li da će taj novac biti potrošen transparentno?
Po Vašem mišljenju, jesu li izbori u oktobru prilika da zemlja krene naprijed na putu prema članstvu u EU?
Prema Vašem mišljenju kako Bosna i Hercegovina može izbjeći posljedice razornih poplava u budućnosti i kako Evropska Unija može pomoći u vezi toga?
Koja reforma ili inicijativa je najpotrebnija da se pomogne kreiranju poslova u bh. ekonomiji?
Koliko je važna proevropska orijentacija političkih partija na narednim izborima?
Koliko je važna EU podrška za razvoj poljoprivrede u BiH?
Koliko je važan Erasmus Mundus program za mlade ljude u Bosni i Hercegovini?
Iako sve zemlje u regiji napreduju na putu ka EU, BiH zaostaje. Prema Vašem mišljenju čija je odgovornost i kako ubrzati stvari?
Kako vidite evropsku perspektivu BiH kako se približavamo novoj godini?
Smatrate li da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedno od ključnih pitanja koje može uticati na budući dugoročni prosperitet bh. društva?
Smatrate li da obrazovni sistem treba biti oslobođeno političkih, nacionalnih i vjerskih uticaja da bi obrazovanje ostvarilo funkciju da omogući svakom pojedincu da razvija kreativnost i stiče znanja i vještine?


Europa.ba