Televizijske reportaže o pitanjima u vezi sa Evropskom unijom – Faza VIII

29.03.2015 - Mehanizam koordinacije u BiH (RTRS)

28.03.2015 - Mladi i nezaposlenost (BHT)

23.03.2015 - Strana ulaganja u BJRM (FTV)

21.03.2015 - Korupcija u javnim nabavkama (BHT)

15.03.2015 - Sloboda medija u Švedskoj (RTRS)

15.03.2015 - EU fondovi u Srbiji (FTV)

14.03.2015 - EU fondovi za kulturu (BHT)

09.03.2015 - Uloga sistema socijalne zaštite (BHT)

08.03.2015 - Zaštita potrošača u Srbiji (FTV)

04.03.2015 - Poslovna klima ()

02.03.2015 - Reforme zdravstva u Distriktu ()

01.03.2015 - Nova EU inicijativa za BiH (FTV)

28.02.2015 - Sloboda medija (RTRS)

27.02.2015 - PDV u BiH? ()

24.02.2015 - Sloboda medija u BiH i zemljama članicama EU ()

22.02.2015 - Sloboda medija u Crnoj Gori (BHT)

22.02.2015 - Mediji u BiH- sloboda pristupa informacijama (FTV)

21.02.2015 - Nezaposlenost mladih (RTRS)

17.02.2015 - Sloboda medija ()

15.02.2015 - Sloboda medija u BiH (BHT)

15.02.2015 - Nova EU inicijativa za BiH (FTV)

14.02.2015 - Poreska opterećenja (RTRS)

08.02.2015 - Sporazum o rastu i zapošljavanju – odgovornosti nove vlasti (FTV)

07.02.2015 - Investicijska klima u BiH (RTRS)

01.02.2015 - Sloboda medija u BiH (FTV)

21.12.2014 - Strani investitori u BiH (BHT1)

14.12.2014 - Irska ekonomija (BHT1)

14.12.2014 - Socijalne naknade (FTV)

07.12.2014 - Strane investicije (FTV)

07.12.2014 - Sistem socijalne zaštite u BiH (RTRS)

07.12.2014 - Smanjenje doprinosa i poreza na plate (BHT1)

30.11.2014 - Industrijski sector u BiH (FTV)

29.11.2014 - Poslovno okruženje i investicije (RTRS)

28.11.2014 - Nezaposlenost u BiH (BHT1)

23.11.2014 - Nezaposlenost u BiH (FTV)

22.11.2014 - Borba protiv korupcije u BiH (RTRS)

16.11.2014 - Korupcija u BiH usporava rast i razvoj ekonomije (FTV)

16.11.2014 - Odnosi EU i Srbije (BHT1)

15.11.2014 - Tražište rada i obrazovni sistem (RTRS)

08.11.2014 - Mjere za pokretanje industrije u BiH (RTRS)Europa.ba