CARDS

Ključan prioritet u domenu spoljnih odnosa EU jeste promovisanje stabilnosti i mira na zapadnom Balkanu, ne samo iz humanitarnih razloga, nego i zato što su protekli sukobi u regionu u neskladu sa ciljem očuvanja bezbjednosti i prosperiteta na evropskom kontinentu.

Od 1991. godine do danas, Evropska unija je kroz razne programe pomoći opredijelila € 6,8 milijardi za zapadni Balkan. U 2000. godini, pomoć regionu usmjerena je kroz novi program po nazivu CARDS (Pomoć zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju), koji je usvojen putem Uredbe Savjeta (EC) br. 2666/2000 od 5. decembra 2000. Širi cilj programa je podrška učeću zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, uključujući Kosovo na osnovu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999, i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija) u procesu stabilizacija i pridruživanja (PSP).

Proces stabilizacije i pridruživanja je kamen temeljac politike Evropske unije prema regionu. Cilj je promovisanje stabilnosti u okviru regiona uz jačanje veza sa Evropskom unijom. Ključni element PSP-a, za zemlje koje su ostvarile dovoljan napredak u smislu političke i ekonomske reforme i administrativnih kapaciteta, jeste formalan ugovorni odnos sa EU u formi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. PSP je koncipiran tako da svaka zemlja napreduje ka širim evropskim integracijama svojim tempom. Više informacija potražiti na stranici: „proces stabilizacije i pridruživanja“.

U periodu 2000 – 2006, region je iz programa CARDS dobio € 4,6 milijardi za investicije, izgradnju institucija i ostale mjere kojima se postižu četiri glavna cilja:

  • obnova, demokratsksa stabilizacija, pomirenje i povratak izbjeglica;
  • institucionalni i zakonodavni razvoj, uključujući usklađivanje sa normama i pristupima Evropske unije sa ciljem jačanja demokratije i vladavine prava, ljudskih prava, civilnog društva i medija, i funkcionisanje slobodne tržišne privrede;
  • održiv ekonomski i socijalni razvoj, uključujući strukturnu reformu;
  • promovisanje užih veza i međusobne regionalne saradnje zemalja, EU i zemalja centralne Evrope sa statusom kandidata za članstvo.
Od početka 2005, Generalna direkcija za proširenje je nadležna za sve odnose sa zemljama zapadnog Balkana. Tu spadaju politički odnosi i razvoj i izvođenje program CARDS.


Europa.ba