Stipendije i mogućnost dobijanja sredstava za školovanje od EU

Školovanje se nalazi u isključivoj nadležnosti država članica ponaosob. Međutim, Evropska unija prepoznaje školovanje kao jedan od najvažnijih i najuticajnijih elemenata budućnosti kontitenta.

EU podržava školovanje putem brojnih aktivnosti iz domena politike, finansiranja (stipednije, grantovi, itd.) i institucionalne saradnje.

Neki od ovih instrumenata dostupni su ili čak posebno koncipirani za države koje nisu članice EU.

 


Erasmus Mundus

Erasmus Mundus spada među najpoznatije obrazovne programe Unije. Cilj programa je unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja putem finansijske pomoći institucijama i stipendija pojedincima iz cijelog svijeta. Njegovi korijeni nalaze se u programu Erasmus (u kojem trenutno učestvuju 33 države), koji je pokrenut 1987. godine.

Dok je program Erasmus otvoren samo za građane iz 33 države učesnice, Erasmus Mundus je okrenut globalizaciji evropskog obrazovanja i otvoren za sve ostale zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Erasmus Mundus funkcioniše kao krovni program koji služi kao platforma za ostale programe i projekte koji su koncipirani i koji se primjenjuju prema njegovim smjernicama. U Bosni i Hercegovini su dostupni sljedeći:


1. Projekat JoinEU-SEE

JoinEU-SEE finansira Izvršna agencija Evropske komisije za obrazovanje, audivizuelno i kulturno izražavanje (EACEA) u okviru programa Erasmus Mundus 2009-2013, koji predstavlja program za globalnu saradnju i mobilnost u polju visokog školstva.

Cilj šeme mobilnosti u okviru JoinEU-SEE jeste doprinos boljem shvatanju i međusobnom obogaćivanju Evropske unije i trećih zemalja u oblasti visokog školstva i društva uopšte. Aktivnosti u okviru JoinEU-SEE ne samo da nude stipendistima priliku da prošire svoje akademske kompetencije, nego i jezičke vještine i socijalne i međukulturološke komeptencije, čime se poboljšava njhova konkurentnost na tržištu rada u društvu stalnih i brzih promjena.

JoinEU-SEE podržava mobilnost na svim nivoima visokog školstva, uključujući mobilnost studenata (na postdiplomskim, master, doktorskim i postdoktorskim studijama) i osoblja (akademskog i administrativnog).

 

2. ERAWEB

Erasmus–Western Balkans ili ERAWEB je zajednički program mobilnosti koji nudi šest univerziteta na zapadnom Balkanu, među kojima je Univerzitet u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, i pet univerziteta iz EU. Studenti i nastavno osoblje imaju priliku da studiraju, predaju i istražuju u inostranstvu, dok univerziteti unapređuju svoj nastavni kapacit, izgrađuju istraživačka znanja i postaju vidljivi u međunarodni krugovima.

ERAWEB stavlja akcenat na zdravstvene nauke.  Istraživanje u okviru ERAWEB-a usmjereno je na faktore koji utiču na zdravlje populacije i razvoj mogućih intervencija ka unapređenju zdravlja. Program stimuliše razvoj zemalja zapadnog Balkana putem unapređenja akademskih vještina studenata, istraživača i nastavnika. ERAWEB daje stipendije za studente na dodiplomskim, master, doktorskim i posdoktorskim studijama, uljučujući i akademsko osoblje.

 

3. Basileus

Projekat Basileus koncipiran je kao ogledni projekat za zapadni Balkan sa ciljem pripreme za buduće učešće u progamu doživotnog učenja. Kroz razmjenu studenata i uvođenje procedura, koje su slične procedurama za program Erasmus, partneri sa zapadnog Balkana imaju priliku da nadograde stručne znanja u ovoj oblasti. Partneri iz EU dijele znanja i dobre praktične načine rada putem konferencija, sastanaka i kurseva obuke na posebne teme (ECTS, upravljanja mobilnošću, akademsko priznavanje).

Cilj projekta je ostvarivanje drugoročne saradnja svih partnera koja će rezultirati održivom mrežom. Projekat nudi savršenu platformu za bolju razmjenu znanja u pogledu izrade nastavnog plana i programa, novih nastavnih metoda, međunarodnih odnosa i univerzitetskog upravljanja.
Cilj projekat je izgradnja mostova između EU i zapadnog Balkana kroz pružanje mogućnosti mladim ljudima da dođu u EU i uspostave kontakte. Na sličan način, cilj projekta je da ubijedi studente i osoblje EU u potencijal koji manje poznat region zapadnog Balkana nudi za buduću saradnju. U središtu projekta nalazi se mobilnost, ali se dodatna pažnja poklanja transaprentnosti i priznavanju studija i kvalifikacija – daljoj primjeni ECTS i dodatka diplomi.

 

Ostali izvori informacija o stipendijama i mogućnostima dobijanja sredstava za školovanje za studente iz BiH

Državna kancelarija Erasmus + u Bosni i Hercegovini

Evropski omladinski portal

Portali za studiranje

Stipendije.ba

Posao.ba

Fond Višegradske grupe

IPS stipendije njemačkog Bundestaga

Stipendije Republike Francuske

Konrad Adenauer Stiftung

DAAD njemačka služba akademske razmjene

COPERNICUS za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu

Nacionalni stipendijski program Republike Slovačke

Slovenački Fond za razvoj ljudskih resursa i stipendije

Stipendijski program Češke Republike

Weidenfeld-Hoffmann program za stipendije i liderstvo Univerziteta Oxford

SI stipendije za Istočnu Evropu

Eugen Ionesco istraživačka stipendija

Penta – projekat stipendija za studentsku mobilnost

Stipendije Kraljevine Švedske

Portal “Stipendije za razvoj”

Program “Europe next to Europe”

Studirajte u Finskoj

Studirajte u Švedskoj

Studirajte u Holandiji

Studirajte u Njemačkoj

Stipendije za studiranje u Njemačkoj

Portal za evropske škole jezika

 

Programi stažiranja u njemačkim kompanijama

 

Stipendije izvan Evropske unije

Švajcarski državni sekretarijat za obrazovanje i istraživanje

Stipendije Sjedinjenih Američkih Država

Japanski MEXT stipendijski program

Stipendijski programi svjetske banke

Program Hubert H. Humphrey

 Europa.ba