Demokratija i ljudska prava

Europska unija ima za cilj unaprijediti poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, jačanje uloge civilnog društva u promicanju ljudskih prava i demokratskih reformi, u podržavanju mira, mirenja različitih interesa i konsolidacije političkog sudjelovanja i zastupanja. Također, podržavamo akcije u područjima kao što su dijalozi o ljudskim pravima, zaštita osnovnih ljudskih prava, borba protiv mučenja, zaštita djece, sprječavanje oružanih sukoba i borba protiv nasilja nad ženama.

Mi također pružamo podršku jačanju međunarodnih i regionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava, jačanje pravosuđa, vladavine prava i promicanje demokracije.Europa.ba