Novi dan, bolji zrak

Zagađenje zraka jedan je od najvećih ekoloških problema u Bosni i Hercegovini. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, BiH je među prve tri zemlje u svijetu s najvećom stopom smrtnosti od zagađenja zraka. Procjenjuje se da 558 ljudi na 100.000 umre svake godine u BiH od direktnih posljedica zagađenja zraka, dok se Sarajevo često rangira kao jedan od najzagađenijih gradova na svijetu. Borba protiv zagađenje zraka je od ključne važnosti i zahtijeva hitnu akciju.

Prepoznavši urgentnost ovog problema, Vlada Kantona Sarajevo i Evropska unija pokrenule su kampanju “Novi dan, bolji zrak” u periodu od novembra 2021. do januara 2022. kako bi se promovisale zajedničke aktivnosti i projekti koji se provode na poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo. Kampanja također ima za cilj podizanje svijesti o ulozi koju građani Kantona Sarajevo mogu imati u osiguravanju čistijeg zraka.

Evropska unija, zajedno sa međunarodnim partnerima i Vladom Kantona Sarajevo podržava nekoliko projekata za smanjenje zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo, što uključuje projekte toplinske izolacije zgrada, zamijenu peći kako bi se koristili ekološki prihvatljiviji izvori energije te modernizaciju i obnovu saobraćaja u Sarajevu.

Otklanjanje zagađenja jedan je od stubova Zelenog dogovora koji postavlja viziju za 2050. – viziju svijeta u kojem se zagađenje smanjuje na razine koje više nisu štetne za ljudsko zdravlje. Ovo je također i vodeća vizija za Zelenu agendu za Zapadni Balkan. Na Samitu EU-Zapadni Balkan, koji je održan 6. oktobra 2021. u Sloveniji, dogovoren je Akcioni plan za Zeleni plan za Zapadni Balkan, sa konkretnim mjerama za provedbu Zelene agende, uključujući uklanjanje zagađenja u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, EU je namijenila 9 milijardi eura bespovratnih sredstava za Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan koji ima za cilj potaknuti dugoročni ekonomski oporavak regije, podržati zelenu i digitalnu tranziciju, potaknuti regionalnu integraciju i uzajamno priblližavanje sa Evropskom unijom.

Sadnja drveća u sklopu kampanje #NoviDanBoljiZrak

Sadnja drveća jedan je od najjednostavnijih i najboljih načina za smanjenje CO2 iz atmosfere i sprječavanje klimatskih promjena.

više

Infografike: Da li ste znali da čak 40% energije trošimo na zagrijavanje našeg domaćinstva?

Da li ste znali da čak 40% energije trošimo na zagrijavanje našeg domaćinstva?

više

Infografike: Evropska unija usvojila Zeleni plan

Da li ste znali da je Evropska unija usvojila Zeleni plan koji predstavlja skup politika i mjera kako bi EU postala klimatski neutralna do 2050. godine?

više

Infografika: Šta sve može jedno drvo

One tree can absorb about 21 kilograms of carbon dioxide per year and produce enough oxygen for two people....

više

EU i Vlada Kantona Sarajevo promoviraju čistiji zrak u Sarajevu

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Ambasador Johhan Sattler, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović posjetili su danas Studentski dom u Nedžarićima u svrhu promocije projekata koji doprinose čišćem zraku u Sarajevu.

više


Europa.ba