EU i Vlada Kantona Sarajevo promoviraju čistiji zrak u Sarajevu

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Ambasador Johhan Sattler, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović posjetili su danas Studentski dom u Nedžarićima u svrhu promocije projekata koji doprinose čišćem zraku u Sarajevu.

Studentski dom u Nedžarićima jedan je od 40 javnih objekata u Sarajevu (dječji vrtići, škole, domovi i zdravstvene ustanove) u sklopu Zelenog akcionog plana Kantona Sarajevo, koji uključuje radove na termoizolaciji fasada, zamjenu dotrajalih prozora i vrata, ugradnju energetski učinkovite rasvjete i poboljšanje sistema grijanja. Projekat se finansira s 2 miliona eura bespovratnih sredstava od Evropske unije, 8 miliona eura kreditnih sredstava od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i 500.000 eura bespovratnih sredstava od Republike Austrije, a provodi se u saradnji s Vladom Kantona Sarajevo.

Tokom posjete Nedžarićima, ambasador Sattler, premijer Forto i ministar Hadžiahmetović skrenuli su pažnju na problem kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo i drugim gradovima u BiH te predstavili neke od projekata koji se realizuju za rješavanje ovog problema u sklopu kampanje  “Novi dan, Bolji zrak”.

Evropska unija sa zadovoljstvom podržava Vladu Kantona Sarajevo u smanjenju zagađenja zraka, ali i podizanju svijesti o ulozi koju mi, kao stanovnici Sarajeva, možemo imati u osiguravanju čišćeg zraka. Promjena je moguća.  Vidjeli smo druge gradove svijeta koji su uspjeli  napravili ovu promjenu. Ono što za to treba je imati plan,  predanost, finansijska sredstva, a zatim sve to sprovesti u djelo. Ovo su važni sastojci koje trebate imati da biste krenuli naprijed”, rekao je ambassador Sattler.

Vlada Kantona Sarajevo, u saradnji sa Delegacijom EU u BiH kao i drugim partnerima iz međunarodne zajednice, realizuju važne projekte za smanjenje zagađenja zraka u kantonu. „Radimo na projektima koji će dugoročno donijeti boljitak ovom gradu, zdraviji i sigurniji život stanovnicima našeg kantona i generacijama koje dolaze. Na ovome nećemo stati. Kao što sam uvijek isticao, ovo nije samo novčana investicija, nego ulaganje u zdravlje, održivost i budućnost,“ poručio je premijer Forto.

Ministar Hadžiahmetović je istakao da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo provode niz mjera u cilju poboljšanja kvaliteta zraka kao što su radovi na utopljavanju javnih objekata, subvencija zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva novim certificiranim pećima u domaćinstvima i ozelenjavanje javnih površina na području kantona. „Kroz ove projekte ostvarit će se značajne uštede potrošnje energije i smanjiti emisija štetnih zagađujućih čestica. Nadalje, sadnja novih stabala doprinjet će poboljšanju kvalitete zraka. Za bolji zrak u našem Kantonu aktivno učešće moraju uzeti građani, ali odgovornost je na nosiocima vlasti da mijenjamo politike i iznalazimo rješenja, te očekujemo podršku naših prijatelja u EU kako bismo poboljšali postojeće stanje“, rekao je ministar Hadžiahmetović.

Svih 27 država članica EU obavezale su se pridonijeti transformaciji Evrope u prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. Na samitu EU-Zapadni Balkan u Sloveniji postignut je dogovor o Akcionom planu za Zelenu agendu za Zapadni Balkan u sklopu EU Zelenog Plana. To će dovesti do konkretnih mjera za provedbu Zelene agende, što otvara put za korištenje Ekonomskog i Investicijskog Plana EU za region koji je vrijedan 9 milijardi eura bespovratnih sredstava.

Za više informacija o Ekonomskom Investicijskom Planu i Zelenoj agendi za Zapadni Balkan posjetite link.

Europa.ba