Ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumjevanju za realizaciju pilot projekata energetske efikasnosti

Ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumjevanju za realizaciju pilot projekata energetske efikasnosti između EU i devet bh. općina održana ...

više

EUFOR svečana ceremonija primopredaje zapovjedništva: Govor Ambasadora Petera Sorensen-a

Poštovani ministri, generali, kolege, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je da Vam se obratim povodom primopredaje zapovjedništva u okviru operaci...

više

Poljoprivredne kooperative sa područja Lopara uvode EU standarde u proizvodnju

Šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH, Johann Hesse sastao se 13. jula sa proizvođ...

više

Novo vrijeme u uslugama poslovne podrške malim i srednjim preduzećima u BiH

Projekat kojeg finansira Evropska unija u cilju podrške izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj ...

više

BiH ostvarila napredak u borbi protiv ilegalnih migracija i organizovanog kriminala

Projekat je finansirala Evropska unija u iznosu od 750.000 eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć iz 2007. godine

više


Europa.ba