“Ovo jE Unija” – Druga serija o odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine počinje sa emitovanjem

Druga serija "Ovo jE Unija" koja pruža objašnjenja o odnosima između Evropske unije i Bosne i Hercegovine počet će ...

više

Popis u BiH je osnova za planiranje i razvoj

Tačni, pouzdani i objektivni podaci su osnova za upravljanje u bilo kojoj državi.

više

Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji: opasnosti, prilike i poruke pred vratima

Evropski standardi, kao jedan od najvećih izazova za bh privredu nakon ulaska Hrvatske u EU, zapravo su put koji Bosni i Hercegovini otvara trž...

više

Deset godina članstva BiH u Savjetu Evrope: okončanje segregacije i diskirimancije u obrazovanju, pravu i praksi

Glavno pitanje je kako Evropa može sačuvati konkurentnost u ubrzanom procesu mijenjanja globalne ekonomije.Svi najvažniji strateški dokumenti...

više

Infostrana Nobelove nagrade za mir za 2012. godinu

Ovdje čitajte o odluci Norveškog Nobelovog komiteta da Nobelovu nagradu za mir za 2012 godinu dodijeli Evropskoj uniji...

više

Eksperti EU razgovarali o evropskim standardima u oblasti nezavisnosti i profesionalizma u sektoru pravosuđa, te o najboljim praksama u pogledu uloge i sastava visokih sudskih vijeća

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u saradnji sa Instrumentom Evropske komisije za tehni...

više

Obilježavanje EU godine aktivnog starenje i solidarnosti među generacijama

Prema riječima Adnana Jasike iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, država bi trebala biti mnogo aktivnija u odnosu na probleme sta...

više


Europa.ba