Podijelite svoje mišljenje o programima prekogranične saradnje EU

Generalna direkcija Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju sprovodi istraživanje u sklopu srednjoročne evaluacije programa prekogranične saradnje među korisnicima Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), s obzirom da su povratne informacije od zainteresiranih strana ključne za ocjenu stanja.

Ukoliko imate iskustva sa programima prekogranične saradnje EU kao korisnik bespovratnih sredstava, aplikant (uključujući neuspješne aplikante) ili službenik lokalnih organa vlasti, molimo Vas da pogledajte priložene poveznice na ankete, sa više detalja.

1. Anketa za ugovorne korisnike
2. Anketa za podnositelje zahtjeva
3. Anketa za lokalne organe vlasti

 

Istraživanje ne bi trebalo trajati duže od 10 minuta, a Vaši odgovori će biti potpuno anonimni. Navedeni podaci neće se dijeliti s trećim stranama.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu i saradnji!

Europa.ba