EU će olakšati prekograničnu mobilnost trgovačkih društava

EU je sada korak bliže usvajanju novih pravila kojima bi se trebala olakšati prekogranična mobilnost trgovačkih društava EU. Veleposlanici i veleposlanice EU koji su se danas sastali u okviru Corepera postigli su dogovor o stajalištu Vijeća o nacrtu direktive o prekograničnim preoblikovanjima, spajanjima i podjelama trgovačkih društava.

Tom direktivom omogućit će se trgovačkim društvima da u potpunosti iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta EU. Njome se uvode sveobuhvatni postupci za prekogranična preoblikovanja i podjele te predviđaju dodatna pravila o prekograničnim spajanjima društava kapitala s poslovnim nastanom u državi članici EU.

Direktivom se utvrđuju postupci kojima će se zaštititi zakonitost prekograničnog poslovanja u svim relevantnim nacionalnim pravnim porecima te istodobno osigurati odgovarajuće obavještavanje zaposlenika i dioničara o očekivanom učinku poslovanja. Osim toga, njome se predviđa skup zaštitnih mehanizama kako bi se zaštitili dioničari i zaposlenici, kao i vjerovnici dotičnog poduzeća.

Naposljetku, direktivom se potiče upotreba digitalnih alata tijekom prekograničnog poslovanja te razmjena relevantnih informacija putem postojećih poslovnih registara koji su međusobno digitalno povezani.

Sljedeći koraci

Rumunjsko predsjedništvo Vijeća započet će pregovore s Europskim parlamentom s ciljem donošenja nacrta direktive u prvom čitanju.

Europa.ba