“Ovo jE Unija” – Druga serija o odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine počinje sa emitovanjem

Druga serija “Ovo jE Unija” koja pruža objašnjenja o odnosima između Evropske unije i Bosne i Hercegovine počet će sa emitovanjem na TV stanicama u Bosni i Hercegovini u četvrtak, 14 marta. Televizijski  klipovi biće prikazani u programu tri javna emitera u Bosni i Hercegovini.

Naime, ova mini-serija objašnjava razvoj odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije iz vremena međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, pa do sadašnjeg nivoa ugovornih odnosa s Unijom koji potvrđuju status Bosne i Hercegovine kao potencijalnog kandidata za članstvo u EU.

Televizijski klipovi se mogu vidjeti na YouTubeu: 
http://www.youtube.com/ovojeunija

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, MITA Group, Radio-televizija Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Republike Srpske rade zajedno kako bi producirali i emitovali 25 epizoda u trajanju od 30 sekundi, podijeljenih u pet serija. Prva serija objašnjava historiju Evropske unije, druga serija objašnjava odnose između EU i BiH, dok će završne tri serije dati odgovore na pitanja o institucijama EU-a, EU politika u različitim područjima i potrebnim reformama.

Europa.ba