Obilježavanje EU godine aktivnog starenje i solidarnosti među generacijama

Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo je 30. oktobra bio domaćin zvaničnog obilježavanja EU godine aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama. Događaj je inicirala i organizirala Delegacija Evropske unije u Bosni i Herzegovini.

“Evropska godina aktivnog starena je osmišljena kao okvir za podizanje svijesti, pronalaženje i prenošenje uspješnih slučajeva iz prakse i najvažnije kao podsticaj onim koji donose politike i odlučuju na svim nivoima da promoviraju aktivno starenje”, rekla je Natalia Dianiskova, šefica Sektora operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH. Dianiskova je dodala da će uticaj demografskog starenja u EU i naročito u BiH vjerovatno biti od velikog značaja u predstojećim decenijama budući da starije osobe predstavljaju sve veći dio ukupnog stanovništva.

Prema riječima Adnana Jasike iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, država bi trebala biti mnogo aktivnija u odnosu na probleme starijeg stanovništva.

“Centar za Zdravo starenje ima podršku opštine Novo Sarajevo kao i drugih domaćih i stranih partnera i mogao bi služiti kao model drugima koji bi htjeli otvoriti dnevni centar za starije kao što je naš” kazala je direktorica Centra, Sejdefa Bašić Ćatić. “Rado ćemo podijeliti naše iskustvo s bilo kim iz Sarajeva ili drugih gradova iz BiH.”

Volonteri svih generacija koji rade u Centru slažu se da je to posao koji ispunjava i vrlo je prisutan u bh društvu.

Inspirativnim interpretacijama pjesama Santa Lucia i Kad procvatu jabuke koje su izveli orkestar i hor muzičke sekcije, predstavljena je jedna od četrnaest sekcija koje postoje u Centru, a tura kror Centar za zdravo starenje bila je prilika vidjeti sobu za kompjutere, dramsku sekciju i brojne prostorije za sport i zabavu. Izložba umjetnina i rukotvorina, čiji su domaćini bili ponosni autori, članovi Centra, i galerija fotografija o aktivnostima Centra, svjedočili su o uspjehu ove institucije.

Ovom događaju su prisustvovali i predstavnici humanitarnih organizacija koji se bave pitanjima aktivnog starenja, Labenevolencia, Merhamet, Dobrotvor, Caritas, Crveni krst Federacije BiH, kao i brojne nevladine organizacije.

Više informacije o EU godine aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama:  http://europa.eu/ey2012/

Europa.ba