Poziv za podnošenje prijedloga: “Sprječavanje nasilja nad ženama: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”

U sklopu programa “Sprječavanje nasilja nad ženama: sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira EU, UN Women poziva organizacije civilnog društva (OCD)/mreže ženskih organizacija i platformi, organizacije koje predstavljaju žene manjine, žene sa invaliditetom i / ili druge ugrožene grupe žena, da podnesu prijedloge koji doprinose okončanju nasilja nad ženama sa fokusom na područja poput praćenja i izvještavanja o primjeni međunarodnih instrumenata (CEDAW, Istanbulska konvencija), poboljšanje zakonodavnog i političkog okruženja u skladu sa međunarodnim standardima i zagovaranje prema reviziji zakona i politike zaštite žrtava, sa fokusom na žene koje pripadaju marginalizovanim grupama.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) II, i usklađen je sa standardima pristupanja EU za postizanje jednakosti između žena i muškaraca. Tri specifična cilja programa su:

Specifični cilj 1: “Stvoriti podsticajno zakonodavno i političko okruženje u skladu sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.”

Specifični cilj 2: “Promovirati pogodne društvene norme i stavove za promoviranje spolne ravnopravnosti i sprječavanje diskriminacije i nasilja nad ženama.”

Specifični cilj 3: “Osnažiti žene i djevojke (uključujući i one iz ugroženih grupa) koje su iskusile diskriminaciju ili nasilje, za zagovaranje i korištenje dostupnih, pristupačnih i kvalitetnih usluga.”

Otvoreni pozivi:

Cilj 1http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=39646

Cilj 2http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=39647

Cilj 3http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=39648

Baseline/end-linehttp://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=39649

Rok za podnošenje prijava: 06.09.2017.

 

Poziv je otvoren registrovanim organizacijama civilnog društva ili mrežama u Bosni i Hercegovini.

Europa.ba