Ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumjevanju za realizaciju pilot projekata energetske efikasnosti

Ceremonija potpisivanja Memoranduma o razumjevanju za realizaciju pilot projekata energetske efikasnosti između EU i devet bh. općina održana je u Delegaciji EU u Sarajevu, u ponedjeljak 12. decembra.

Memorandum su potpisali šef delegacije Evrpsoke unije i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen i načelnici općina Brčko, Jajce, Neum, Prnjavor, Tešanj, Trebinje, Višegrad, Zenica i Zvornik.

Potpisivanjem memoranduma se označava početak saradnje na realizaciji projekta Podrška ispunjenju zahtjeva Sporazuma Energetske zajednice sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (DELTER), čiji je glavni cilj povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima kao i pružanje podrške BiH da odgovori na  obaveze preuzete potpisivanjem Sporazuma o Energetskoj zajednici. Projekat sadrži četiri komponente: 1. Demonstracioni projekti; 2. Trening (jačanje kapaciteta); 3. Edukacija javnosti; 4. Pravni okvir.

EU finansira ovaj projekt putem IPA 2007 fondova (2,5 miliona eura). Dodatnih 400 hiljada osigurano je iz IPA 2008.

Devet projekata dobit će nove pribor za energetsku efikasnost –  prozore ili vrata, fasadnu izolaciju, bojlere, termostatske ventile i štedne sijalice koje će se postaviti u škole i javne ustanove u izabranim općinama. Proecdura odabira općina korisnica projekata je bila transparentna i uz sudjelovanje državnih i entitetskih institucija.

Ambasador Sorensen je naglasio kako su  smanjenje potrošnje energije i eliminiranje gubitaka energije jedan od glavnih ciljeva EU. Energetska efikasnost je jedan od najefikasnijih načina da se ojača sigurnost snabdijevanja energijom i smanji emisija štetnih gasova. Ambasador je takođe naglasio kako je energetska efikasnost najveći evropski energetski resurs. BiH ima dodatnu vrijednost kao najveći izvoznik energije u regionu. Energetski sektor je zato jedna od najvećih mogućnosti za ekonomski rast,  rekao je Sorensen dodajući kako je u 2010. EU počela pružati podršku projektima energetske efikasnosti u BiH.

Europa.ba