Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija

Scheffer i Solana u posjeti Sarajevu

Generalni tajnik NATO-a Jaap de Hoop Scheffer i Javier
Solana, Generalni tajnik Vijeća EU i Visoki predstavnik za zajedničku vanjsku
politiku i sigurnost posjetit će

Sarajevo

u četvrtak gdje će
razgovarati sa BiH predsjedništvom, Vijećem ministara i predstavnicima
međunarodne zajednice uključujući Visokog predstavnika Paddy Ashdown-a,
Zapovjednika SFOR-a generala Virgil L. Packett-a i EUPM policijskog komesara
Kevin-a Carty-a.


Gospoda de Hoop Scheffer i Mr Solana posjećuju BiH kako bi razgovarali o
detaljima primopredaje između SFOR i EUROFOR-a krajem godine


Kao što znate Vijeće sigurnosti UN-a je upravo produžilo mandat SFOR-a do
kraja godine, navodeći u isto vrijeme da ce EUFOR preuzeti sa početkom nove
godine. Ovo je u skladu sa sveobuhvatnom politikom o sigurnosti u BiH koju je
usvojilo europsko vijeće 17-18 juna 2004.


Povodom ove posjete biti će konferencija za medije u OHR-u u četvrtak u 14.30 te
nakon toga još jedan medijski događaj u sjedištu EUPM-a u 15.25. Sve detalje o
medijskim događajima dostavit ćemo kasnije tokom dana u obavještenju za medije.


 


SDHR Fassier učestvuje na okruglom stolu


Viši zamjenik visokog predstavnika Bernard Fassier danas učestvuje na
okruglom stolu u Sarajevu koji organizuje Institut za izvještavanje o ratu i
miru. Na okruglom stolu će biti analiziran negativan uticaj koji na BiH ima
ostanak optuženih ratnih zločinaca na slobodi. Ambasador Fassier će ponoviti to
da je obaveza BiH da u potpunosti sarađuje sa Međunarodnim sudom u Haagu. Devet
godina nakon rata, dva najtraženija optuženika Radovan Karadžić i Ratko Mladić
su i dalje na slobodi i blokiraju put BiH prema europski integracijama. BiH nije
bila pozvana da se pridruži NATO-vom programu Partnerstva za mir zbog neuspjeha
da ispuni međunarodne obaveze. BiH neće biti pozvana da se pridruži Partnerstvu
za mir sve dok se ovo ne izvrši. Također, nesuradnja sa Sudom u Haagu ometa
napore BiH da ispuni uslove postavljene u Studiji Izvodljivosti Europske
komisije kako bi BiH mogla započeti pregovore o Stabilizaciji i pridruživanju sa
EU. To je osnovno pitanje pravde – u državi u kojoj vlada pravo, zakon
jednostavno ne može biti izbjegnut. Onima koji su optuženi za ratne zločine mora
biti suđeno.


 


Ekonomski mjesečni bilten


Donio sam kopije OHR-ovog mjesečnog ekonomskog biltena. Ovaj bilten sadrži
mjesečne podatke koji nude brzi pregled BH ekonomije. Izvještaj za ovaj mjesec
pokazuje finansijsku poziciju BiH – jačinu valute i bankarskog sektora – koji
ostaju jaki a što je osnovni preduvjet za ekonomski rast. Međutim zapošljavanje
je slabo, a trgovnski pokazatelji i dalje ukazuju na deficit.

Europa.ba