Govor visokog predstavnika Valentina Inzka na konferenciji za novinare

Hvala vam na ovako velikom odazivu


 Raffi Gregorian će vam se za nekoliko trenutaka obratiti u svojstvu supervizora za Brčko, ali ću ja prvo u kratkim crtama izložiti rezultate rasprave vođene u okviru sjednice Vijeća za implementaciju mira tokom protekla dva dana.


 Bosna i Hercegovina je ponovo na radaru međunarodne pažnje, a prošlomjesečna zajednička posjeta visokog predstavnika Solane i potpredsjednika Bidena, je bila izuzetno značajna zato što je poslala snažan signal o jedinstvenoj politici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Poslala je jasnu zajedničku poruku da evropska i transatlanska integracija Bosne i Hercegovine nema alternativu.  


 U suštini rezultate mogu sumirati ovako: ukoliko ova zemlja želi postati dio Evropske unije i NATO-a i ukoliko želi da dođe do značajne promjene u angažmanu međunarodne zajednice u BiH, onda je potrebno da bosanskohercegovački političari aktivno rade na ispunjenu Europskih prioriteta.


 No, tokom protekla tri mjeseca, od prošle sjednice Vijeća za implementaciju mira, bilo je pomaka u radu Vijeća ministara i Parlamenta BiH, ali nisu ispunjeni svi prioriteti i uvjeti, tako da danas nismo donijeli odluku o tranziciji OHR-a.


 Kasnije tokom dana na raspolaganju bi vam trebao biti i naš Communique, ali dozvolite da vam skrenem pažnju na četiri točke.


 Prvo, Vijeće za implementaciju mira opet poziva na politički proces koji će rezultirati dijalogom i kompromisom potrebnim da bi ova zemlja ostvarila napredak.


 Ja ću takodjer raditi na tome, a način na koji će se postići ovaj cilj je manje važan od krajnjeg rezultata. To može biti proces u okviru institucija ili između političkih lidera ili kombinacija i jednog i drugog, ali trenutna stagnacija nije prihvatljiva.


 Način na koji će se politički lideri odazvati na ovaj poziv će pokazati da li će ih međunarodna zajednica smatrati partnerom ili problemom.


 Drugo, u pogledu pet ciljeva, Vijeće za implementaciju mira se fokusiralo na rješenja pitanja raspodjele vlasništva nad državnom imovinom i rješenje vojne imovine. Ovo mora biti prvi prioritet bilo kojeg dogovora.


 Iako je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo Odluku Vijeća ministara BiH o uspostavljanju Radne grupe za popis državne imovine, članovi iz Republike Srpske su onemogućili postizanje konstruktivnih pomaka. Radna grupa se redovno sastajala, ali nije mogla postići dogovor o obimu i metodologiji vršenja popisa. 


 Politički lideri moraju postići dogovor o principima koji će omogućiti postizanje sporazuma između vlada na različitim nivoima o državnoj imovini kao i donošenje zakona.


 Kada je riječ o imovini obrambenih struktura – koja je ključna za konsolidaciju obrambene reforme i ostvarivanje težnje BiH da postane članica NATO-a – PIC je primio k znanju Odluku Predsjedništva BiH kojom se utvrđuje višak municije, naoružanja i eksploziva. Očekivao je, medjutim, od Predsjedništva da usvoji i plan raspolaganja tom imovinom, umjesto što je Ministarstvu odbrane naložilo da oformi savjetodavnu komisiju, koja – nažalost – još uvijek nije niti formirana.


 Kada je riječ o nepokretnoj obrambenoj imovini, napredak je još manje zadovoljavajući. Zbog kašnjenja u Ministarstvu odbrane, podaci koji su potrebni za postizanje finalnog sporazuma o transferu u skladu sa Zakonom o odbrani BiH iz 2005. još uvijek nisu prikupljeni.


 Zbog nepostojanja napretka u rješavanju ova preostala dva cilja, PIC danas nije mogao razmatrati mogućnost donošenja odluke o zatvaranju OHR-a.


 Za PIC zatvaranje OHR-a nije neupitno. Samo ako zemlja ide u pravom pravcu može se razmišljati o odluci o tranziciji, a čini se da političari ni iz jednog entiteta ni sa državnog nivoa nisu zainteresovani da urade ono što je potrebno kako bi to omogućili.


 Do tranzicije neće doći tek forme radi. Zatvaranje OHR-a bila bi indikacija da su zemlja i njene institucije dovoljno sazrele da prihvate izazove koje sa sobom donosi proces integracije u EU i NATO.


 Treće, PIC je najoštrije osudio podrivanje državnih institucija, koje se nastavilo bez obzira na jasne međunarodne osude.


 Ja smatram da su sada zaključci Narodne Skupštine Republike Srpske sada za nama i da se trebamo fokusirati u budućnost.


 Konačno, PIC je pozdravio dogovor BiH sa misijom MMF-a o stand-by aranžmanu, o kojem će se sada izjasniti i izvršni odbor MMF-a. Te pozvao sve bosanskohercegovačke institucije da realiziraju dogovorene mjere i nastave ekonomske i socijalne reforme.


 U pozitivnom smislu, PIC je konstatirao da se brzina usvajanja zakona u parlamentu neznatno povećala u poređenju sa prošlom godinom.


 Svima je jasno da je jedini put za napredak obnovljen fokus na približavanje Evropskoj uniji. To nema alternative jer je Evropska unija najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu u političkom, ekonomskom i sigurnosnom smislu.

Europa.ba