Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija

 

OHR poziva na donošenje Zakona o javnim sredstvima


 


Kao što vam je poznato, nakon otkrića sadržanih u
izvještajima koje je objavio specijalni revizor prošle godine o poslovanju
javnih preduzeća u BiH, trojica premijera su se obavezala na uvođenje brzih i
efikasnih reformi kojima će se spriječiti da

mali

broj
dobro situiranih pojedinaca otuđuje ili zloupotrebljava sredstva koja pripadaju
građanima BiH.


 


Jedna od ovih reformi rješava se u okviru entitetskih zakona o investiranju
javnih sredstava, kojim će se osigurati da sve investicije na svim nivoima
vlasti budu u skladu sa jasnim i provodivim kriterijima. Na državnom nivou,
investiranje javnih sredstava će se riješiti novim državnim Zakonom o
finansijama.


 


Na osnovu ovih zakona vladina odjeljenja mogu investirati javn sredstva samo
putem investicionog upravitelja, koji mora biti ovlašten i poznat. Drugim
riječima, političar ili državni službenik ne može jednostavno odlučiti da uloži
veliku sumu javnog novca u neku banku samo zato što ima osobne veze sa tom
bankom. Pored toga, odjeljenja vlade su dužna podnositi izvještaje o rezultatima
svih investicija enitetskom ministarstvu finansija.


 


U ovim zakonima nema ništa kontroverzno. Oni predstavljaju sigurnost
sredstava građana i zaštitu njihovih interesa. Ovaj zakon je već usvojen u NS RS
u prvom čitanju. Međutim, Ministarstvo finansija Federacije BiH još ga nije
dostavilo Vladi. Sve dok postoji ovo odugovlačenje postoji mogućnost zloupotrebe
i građani i dalje trpe posljedice.


 


OHR poziva ministra finansija Federacije BiH Dragana Vrankića da zajedno sa
dužnosnicima iz Ministarstva izvrši uvid u nacrt ovoga zakona da bi se bez
odlaganja mogao dostaviti Vladi Federacije. Što prije do ovoga dođe Vlada ranije
može uputiti zakon u parlamentarnu proceduru i Parlament može ranije usvojiti
zakon. Tek kada se ovo dogodi građani će biti zaštićeni.


 


Prvi zamjenik VP Hays u posjeti općinskim dužnosnicima u
Jajcu


 


Prvi zamjenik visokog predstavnika, Donald Hays, sutra će boraviti u posjeti
Jajcu, što je jedna u nizu posjeta općinama koje je ambasador Hays do sada
izvršio širom BiH, u toku kojih je saslušao izazove sa kojima se suočava
općinsko osoblje u naporima unapređenja pružanja usluga građanima.


 


Ambasador Hays će se u Jajcu sastati sa načelnikom Brankom Čavarom i drugim
predstavnicima lokalnih vlasti prije posjete bolnici u Jajcu. Rukovodioci ove
bolnice bore se da osiguraju pružanje medicinskih usluga općini Jajce i širem
regionu ali ih u ovim naporima ometaju nadležnosti Federacije koje se preklapaju
sa njihovima, kao i kantonalna i općinska uprava.


 


Ambasador Hays i načelnik Čavar će također posjetiti džamiju u centru Starog
grada, kulu sv. Luke i franjevački samostan. U toku dana ćemo izdati
obavještenje za medije sa detaljima medijskih aktivnosti u toku ove posjete.

Europa.ba