Transkript konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

OSCE, Mersiha Čaušević

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, LTC Rolf Kurth

 


OHR

Visoki predstavnik u
Briselu


Visoki predstavnik danas će se obratiti članovima Sjeverno-atlantskog vijeća
i Politčko-sigurnosnom komitetu Evropske unije. Također će se susresti sa
komesarom za proširenje EU, Ollijem Rehnom.


Današnji susreti su priprema NATO-a i EU za izradu procjene napretka zemlje u
ispunjavanju neophodnih kriterija za ulazak u Partnerstvo za mir i otpočinjanje
pregovora za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ovog mjeseca NATO će
razmotriti aplikaciju BiH za članstvo u Partnerstvu za mir.


Krajem sljedećeg mjeseca konsultativna radna skupina Evropske komisije će
posjetiti BiH i ocijeniti napredak postignut u ispunjavanju uvjeta u vezi sa
potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.


Visoki predstavnik će izloziti napredak koji je do sada učinjen u vezi sa
suradnjom sa Haškim tribunalom primjećujući da je Vlada Republike Srpske
napravila pomak od devetogodišnje politike opstrukcije te transferirala u Hag
šestoricu optuženih za ratne zločine u posljednja tri mjeseca.


Također će iznijeti stav da je ovo značajan korak naprijed te da je izuzetno
važno da se ovaj proces nastavi, a da vlasti RS ne posustanu u tim naporima.
Suradnja neće biti potpuna dok Ratko Mladić i Radovan Karadžić ne budu u Hagu.
Visoki predstavnik će također poručiti da kako se približava deseta godišnjica
Srebrenice ovaj zahtjev će postati hitniji.


Obraćajući se Vijeću za politčka i sigurnosna pitanja kao i tokom sastanka sa
komesarom Rehnom visoki predstavnik će se fokusirati na reformu policije.
Reforma policije jedna je od posljednjih ključnih reformi koje zahtijeva EU, a
čijim provođenjem bi se BiH približila pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju.


Visoki predstavnik će iznijeti stajalište da se povećana diskusija na temu
preustroja policije fokusira na same elemente reforme te da postoji opće
prihvaćeno stajaliste svih u BiH da je preustroj policije potreban te da se sada
trebamo usmjeriti prema konkretnoj diskusiji.


Visoki predstavnik će potcrtati da konsultativna radna skupina svojim
rasporedom diktira da BiH političke stranke moraju biti spremne započeti
formalne pregovore o preustroju policije do kraja ovog mjeseca, a prije nego što
BiH uđe u ovaj važni  period procjene od strane radne grupe.


Više detalja sa ovih sastanaka imaćemo danas poslije podne.
OSCE


Pravo na alternativni
smještaj ne smije biti izostavljeno


Prošle sedmice, Parlament Federacije BiH je usvojio Zakon o povratu, dodjeli
i prodaji stanova. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozdravlja namjeru bh.
vlasti da reguliraju buduće korištenje stanova za koje nije podnesen zahtjev za
povrat, kao i da pojasne važnu oblast poslijeratne primjene pravnog okvira.


Ipak, Misija OSCE-a u BiH izražava svoju zabrinutost da Zakon, u obliku u
kojem je usvojen, ne rješava pitanja koja se, još od kraja 2003.g., postavaljaju
vlastima FBiH.


Naročito Zakon ne uzima u obzir obavezu koju imaju federalne vlasti prema
pravnim korisnicima alternativnog smještaja, koji trenutno koriste stanove na
koje nije podnešen zahtjev za povratom, a kako je to regulirano Zakonom o
prestanku važenja Zakona o napuštenim stanovima, koji je trenutno na snazi u
FBiH.


Koristimo ovu priliku da podsjetimo vlasti BiH na njihove obaveze koje imaju
prema Aneksu VI Dejtonskog mirovnog ugovora, da štite ljudska prava svojih
građana.


Poznato je da nekoliko hiljada osoba u Federaciji žive u uvjetima koji su
ispod zadovoljavajućeg nivoa i da stanovi na koje nije podnešen zahtjev za
povrat predstavljaju jako važan način rješavanja ovog problema. Prema novom
Zakonu, ove osobe bi se mogle naći u situaciji da nemaju pravo na socijalno
rješenje stambenog pitanja, na šta imaju pravo prema evropskim normama o
ljudskim pravima. To bi ih učinilo još podložnijim daljim nevoljama i takva
situacija bi, također, predstavljala veći teret za lokalne vlasti, koje moraju
riješiti njihov problem smještaja.


Misija OSCE-a u BiH naglašava da je socijalna stambena politika potrebna kako
bi se osiguralo (i) da ponovna dodjela stanove na koje nije podnešen zahtjev za
povratom ne utiče na prava korisnika na alternativni i prinudni smještaj, i (ii)
da odgovorne lokalne vlasti obezbijede dugotrajna rješenja stambene situacije
drugih osjetljivih socijalnih slučajeva koji su trenutno zanemareni zakonom koji
je u primjeni.


S obzirom na svoj mandat i stručnost, Misija OSCE-a u BiH ostaje dosljedna u
svojoj posvećenosti ovim pitanjima, i nastavit će sa promatranjem rada u ovoj
oblasti, kao i direktnim razgovarima sa svim nadležnim vlastima i također će
biti uvijek na raspolaganju da pomogne.


Misija OSCE-a u BiH o procesu restruktuiranja insitucije Ombudsmena u
BiH


Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini smatra da je institucija Ombudsmena
ključna za promociju dobrog upravljanja i zaštite ljudskih prava u ovoj zemlji.
Samim tim, Misija smatra da je važno da vlada BiH poštuje instituciju Ombudsmena
kao takvu.

Također, Misija OSCE-a u BiH smatra da je jako važno da se
postojeće institucije ujedine u jedinstvenu državnu instituciju sa jednim
Ombudsmenom i dva zamjenika Ombudsmana koji će se imenovati na otvoren i
transparentan način. Ova imenovanja se moraju zasnivati na profesionalnoj a
nikako ne na etničkoj osnovi ili političkoj pripadnosti.


Nadalje, jako je bitno osigurati da period tranzicije i ujedinjenja tri
trenutne postojeće institucije prođe glatko.


Ove preporuke su u skladu sa onima koje je dala Venecijanska komisija, a koje
se odnose na reformu trenutno postojeće strukture Ombudsmena. Stvaranje jedne,
državne institucije Ombudsmena u BiH je i uvjet iz Studije izvodljivosti
Evropske komisije, kao i naknadnih obaveza prema Vijeću Europe.


Nakon što se preporuke Vijeća Evrope ugrade u nacrt zakona, nadamo se da će
Vijeće Ministara predati nacrt zakona Parlamentu i da će se usvojiti bez
daljnjeg kašnjenja. Misija OSCE-a u BiH će nastaviti sa podrškom trenutnim
institucijama Ombudsmena tokom procesa restruktuiranja kroz koji prolaze.EUPM


EUPM domaćin prvog sastanka glasnogovornika agencija za provođenje
zakona


Jačanje uloge i osposobljavanje glasnogovrnika agencija za provođenje zakona
u Bosni i Hercegovini će biti središnja tema jednodnevnog sastanka/radionice,
koja će se, u organizaciji Policijske misije Europske unije (EUPM), održati
06.04.2005. godine u Sarajevu.


Više od 30 glasnogovornika i njihovih kolega iz Ministrastava 
unutrašjih poslova, iz svih dijelova zemlje, saslusat će prezentacije i
diskutivati o temama kao što su restruktriranje policije, uloga glasnogovornika,
njihova saradnja s glasnogovornicima tužilaštva, te utjecaj ove saradnje na
njihovo komuniciranje sa javnošću.


Tokom zadnjih nekoliko mjeseci, EUPM je s glasnogovornicima agencija za
provođenje zakona radio na identificiranju glavnih prepreka i izazova sa kojima
se oni susreću u svakodnevnoj komunikaciji s javnošću. Kao rezultat ovih
aktivnosti, osmišljeno je niz radionica i seminara, u suradnji sa lokalnim
vlastima, koji će biti održani do kraja 2005. Svi učesnici su prepoznali potrebu
za daljim razvojem kulture odnosa sa javnošću u strukturama agencija za
provođenje zakona. EUPM će svakako nastaviti da podržava ovakve inicijative i u
budućnosti.


EUPM i OHR nastavljaju razgovare sa građanima BiH o restrukturiranju
policije


Javne debate koje je do sada organizirala Policijska misija Europske unije
(EUPM) i Ured Visokog predstavnika (OHR) pokazale su se uspješnim u
objašnjavanju glavne svrhe i prednosti koje ‘e građanima Bosne i Hercegovine
donijeti reforma policije. Do sada su se građani odazivali u velikom broju o
aktivno učestvovali u diskusijama.


Danas 05.04. predstavnici EUPM-a i OHR-a će razgovarati sa građanima Foče, u
1800 sati u Domu kulture. Sutra, 06.04., javna debata će se održati u Višegradu
u Domu kulture, u 1800 sati, a 07.04. debata će biti održana na Palama u Domu
kulture, sa početkom u 1800 sati.


Jedan od ciljeva ovih sastanaka je razbijanje zabluda koje se dovode u vezu
sa restrukturiranjem policije. Restrukturiranje policije ne znači ukidanje
entiteta ili entitetskih Ministartava unutrašnjih poslova – u pitanju je samo
stvaranje profesionalne policijske službe, koja će biti odgovorna građanima i
efikasna u borbi protiv kriminala. 


EUPM poziva građane da prisustvuju ovim javnim sastancima i da se informišu o
ovom procesu, koji je od suštinskog značaja za njihovu budućnost, kao i da
aktivno učestvuju u diskusijama.


Svaki od javnih sastanaka će biti fokusiran na davanje odgovora na pitanja
građana.


 


EUFOR


Raspoređivanje trupa u EUFOR


550 vojnika i vozila iz talijanske regimente Alpini
stacioniranih u blizini Torina počeli su da pristižu u

Sarajevo

. Dodatno, jedinica KFOR-a
(NATO snage na Kosovu) također će stići uskoro. Oni su dio regularne vježbe koja
treba da osigura da rezerve “preko horizonta” mogu brzo da odgovore i snažno
ojačaju mogućnosti EUFOR-a, ukoliko to bude neophodno.


EUFOR je fleksibilna i efektivna vojna snaga sa širokim spektrom operativnih
i strateških rezervi sposobnih za brzo pojačanje. Alpini regimenta će biti u
potpunosti integrisana u EUFOR i preduzeće širok dijapazon rutinskih operacija,
zajedno sa postojećim trupama, pomažući održavanje sigurnog okruženja i
podržavajući BiH snage za provođenje zakona u njihovoj borbi protiv mreže
organizovanog kriminala.


EUFOR se obavezao da pomogne ovim lokalnim agencijama u njihovom radu na
jačanju vladavine zakona u BiH i ovo je jedan način na koji EUFOR može da
pomogne. Ovo privremeno raspoređivanje trupa dio je planiranog programa vježbi I
nije odgovor na bilo koju pojačanu prijetnju.

Europa.ba