Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

Visoki Predstavnik će se sastati sa Jackom
Strawom u Londonu

Visoki predstavnik Paddy Ashdown danas je u Londonu gdje će se sastati sa
britanskim ministrom vanjskih poslova Jackom Strawom. Tijekom sastanka Visoki
predstavnik će govoriti o napretku koji je do sada postignut, posebno u
Republici Srpskoj, sa Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu.


Visoki predstavnik će izvijestiti ministra Strawa o policijskoj reformi,
jednoj od posljednjih važnih reformi zahtijevanih od Evropske unije, kako bi se
BiH približila pregovorima o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Visoki
predstavnik će naglasiti da raspored savjetodavne radne grupe Evropske komisije
diktira da političke stranke u BiH moraju biti spremne za početak formalnih
pregovora o restrukturiranju policije do kraja ovog mjeseca i prije nego BiH uđe
u ključni period procjena koji će raditi  savjetodavna radna grupa Evropske
komisije


 


Sastanak Vijeća za implementciju mira, sutra u
Briselu


Visoki predstavnik će sutra u Briselu predsjedavati sastanku političkih
direktora Vijeća za implementaciju mira. Ovaj sastanak Vijeća je posebno važan
kao posljednji uoči serije vrlo važnih sastanaka na kojima će se, krajem ovog
mjeseca i u maju, raspravljati o statusu aspiracija BiH o pridruživanju
NATO-ovom programu partnerstvo za mir i početku pregoovora o stabilizaciji i
pridruživanju Evropskoj uniji 


Na sutrašnjem sastanku, predstavnici vlasti BiH, predvođeni predsjedavajućim
Vijeća ministara Adnanom Terzićem, će izvijestiti o koracima koje su poduzeli u
cilju napredovanja sa ključnim reformama, fokusirajući se na reformu policije,
reformu odbrane, ekonomske i institucionalne reforme koje su povezane sa
zahtjevima studije izvodljivosti i saradnji sa Međunarodnim kaznenim Sudom u
Hagu.


Ovo će biti posljednji sastanak Vijeća za implementaciju mira, na kojem će
prisustvovati ambasador Werner Wnendt u kapacitetu višeg zamjenika Visokog
predstavnika. Kao što znate, ambassador Wnendt prelazi na Kosovo gdje će voditi
Misiju OSCE-a. Ovo će biti i prvi sastanak Vijeća, u kojem će ambasador Larry
Butler učestvovati u svojstvu prvog zamjenika Visokog predstavnika.

Europa.ba