Transkript konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Mario Brkić

OSCE, Elmira
Bayrasli

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Rolf Kurth

NATO, Derek Chappell

 


OHR


Visoki predstavnik razgovara sa klubovima stranaka u parlamentu
FBiH


Visoki predstavnik ce se kasnije tokom dana susresti sa političkim
predstavnicima stranaka u parlamentu FBiH. Razgovor će se fokusirati na reformu
policije te posebno na nadolazeće važne pregovore koji će se održati na VlašIću
od 24. do 27. ovog mjeseca.


Konsultativna radna skupina Europske komisije u BiH stiže 19 sljedećeg
mjeseca kako bi procijenila napredak po pitanju zahtijeva iz Studije
izvodljivosti. BiH lideri sada moraju postići formalni sporazum o policijskoj
reformi ili preuzeti odgovornost za odlaganje u daljem procesu približavanja
EU.


Temeljem 3 principa EU koji zahtijevaju (1) sve zakonske i proračunske
nadležnosti moraju biti prebačene na državnu razinu (2) policijski poslovi
moraju se provoditi u funkcionalnim područijima (3) ukidanje političkog
miješanja u operativne policijske poslove, ovi pregovori BiH mogu osigurati
dobar sustav obavljanja policijskih poslova sa kojim se može dobiti bitka protiv
kriminala.


Sa činjenicom da je Europska Komisija prošli tjedan notirala ispunjenje
Studije izvodljivosti od strane Srbije i Crne Gore jasno je da je prioritet BiH
susjeda članstvo u EU, a ne destruktivna politika i savez sa prošlošću. Vodeći
ljudi u BiH politici, kako u vlasti tako i u oporbi sada imaju mogućnost
pokazati gradjanima BiH kako i oni imaju isti europski cilj te da su u stanju
odvesti BiH u Europu.


 


Prvi zamjenik visokog predstavnika Larry Butler posjetiće Banjaluku i
razgovarati o fiskalnoj refori i reformi policije


Prvi zamjenik visokog predstavnika danas je u Banjaluci gdje će se sastati sa
premijerom Republike Srpske, Perom Bukejlovićem, ministrom financija, Svetlanom
Cenić, predsjednikom Narodne skupštine RS, Dušanom Stojičićem, predsjednikom
SNSD-a, Miloradom Dodikom i predsjednikom RS, Draganom Čavićem.


Tokom razgovora biće riječi o koracima koji su poduzeti da bi se osiguralo
približavanje BiH članstvu u EU. Među zahtijevanim koracima su popuna Vijeća
ministara BiH sa ministarstvima, odjelima i institucionalnom sposobnošću koja je
neophodna za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.
Trenutno, očajno limitirana sredstva troše se na dupliranje usluga i funkcija na
entitetskom, državom i svim nivoima. Prvi zamjenik Butler razgovaraće o potrebi
da Radna grupa za fiskalnu održivost, koju su tri ministra financija formirala u
veljači, krene naprijed sa svojim zadatkom da identificira načine na koje
birokracija može biti racionalizirana i na koji način može efikasnije služiti
građanima BiH.


Veleposlanik Butler obratit će se političarima Republike Srpske i govoriti o
pregovorima u svezi policijske reforme utemeljene na izvješću Povjerenstva za
reformu policije. Kao što vam je poznato, visoki predstavnik je započeo proces
koji će okupiti stranke koje mogu osigurati parlamentarnu većinu za
restrukturiranje policije.


Evropska komisija je jasno postavila parametre za moderniziranje policijske
službe u BiH koje bi omogućilo da BiH napravi pomak u procesu stabilizacije i
pridruživanju EU. Evropska komisija zahtijeva da sve zakonodavne i budžetske
nadležnosti moraju biti prebačene na državnu razinu; policijske službe moraju
biti temeljene na geografskim regijama formiranje kako bi se osigurala
maksimalna učinkovitost; te se mora isključiti  političko uplitanje u rad
policije u BiH.


Veleposlanik Butler obratio se sinoć gradonačelnicima na sastanku u Brčkom,
na kojem je pozvao općinske lidere da se uključe u debatu diljem BiH oko
političke i ekonomske reforme. Konstatirao je da su općinska pitanja državna
pitanja a državna pitanja su općinska pitanja, jer reforme na državnom nivou
utječu na općine te se mogu provesti učinkovito putem općina. Kopiju njegovog
govora možete pronaći na web stranici OHR-a.     


 


OSCE


Kako bi obezbijedili sažeti pregled bh. međunarodnih obaveza, kao i trenutno
postojeće strukture i nadležnosti, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je
napravila izvještaj pod nazivom „Podizanje debate: da li BiH poštuje svoje
međunarodne obaveze na polju obrazovanja – pitanja za građane BiH“. U izvještaju
se razmatra implementiranje ovih obaveza širom BiH, i promoviranje ciljeva prema
kojima sva djeca imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, kao i poštivanje prava
sve djece.


Bosna i Hercegovina je potpisnica mnogih međunarodnih sporazuma o
obrazovanju, koji obavezuju državu da primijeni specifične obrazovne standarde u
zemlji. Ovi sporazumi, uopćeno, promoviraju iste principe: pristup, dostupnost,
prihvatljivost, efikasnost i službeno priznavanje diploma, nediskriminaciju,
odsustvo segregacije u obrazovanju, te obavezu održavanja i nastavka
reforme. 


Ovaj izvještaj se sastoji od tri djela: „Međunarodne obaveze BiH na polju
obrazovanja“; „Ustavna struktura BIH na polju obrazovanja“; i „Da li postojeći
obrazovni sistem u BiH poštuje međunarodne obaveze?“


Kako se fokusiranost BiH pomjera sa kratkoročnih ciljeva, predviđenih
Strategijom reforme obrazovanja, ka dugoročnim ciljevima, koji mogu osigurati da
obrazovni sistem funkcionira u korist svih građana, sada je pogodno, i štaviše,
od esecijalnog značaja da se sagleda trenutni napredak BiH ka implementaciji
njenih međunarodnih obaveza na polju obrazovanja. 


Sa postojećih 13 ministarstava obrazovanja u BiH, na populaciju od 3.8
miliona, sistem je i dalje izuzetno razdvojen. Dok Ministarstvo civilnih poslova
na državnom nivou obavezuje BiH, kao državu, na međunarodne obaveze, kao što su
Lisabonska deklaracija o prepoznavanju, državno ministarstvo nema mogućnosti
osiguranja ispunjavanja ovih obaveza, ili efikasnog koordiniranja obrazovne
inicijative, kao ni osiguranja harmonije između različitih obrazovnih
inicijativa širom zemlje.


Ovaj izvještaj nema za cilj preporučavanje određenih rješenja, ili čak
davanje preporuka o tome kako se vlasti i građani BiH trebaju postaviti prema
ovim problemima. Štoviše, ovaj izvještaj postavlja pitanja koja su potrebna, a
koja predstavljaju prvi korak ka formulaciji ovih rješenja, o kojima se mora
diskutirati, raspraviti i na kraju, oko kojih se moraju složiti lokalne vlasti,
obrazovni stručnjaci, direktori škola, roditelji, učenici i drugi građani BiH.


Misija OSCE-a u BiH predviđa da će ovaj izvještaj pomoći u pokretanju debate
širom BiH o napretku obrazovne reforme, kao i o efikasnosti obrazovnih
struktura.


 


EUPM


Komesar Carty razgovara sa dužnosnicima u Brčkom o restrukturiranju
policije


Ključni principi restrukturiranja policije, kao jednog od uslova koje je
Europska unija postavila pred Bosnu i Hercegoovinu, biti će glavna tema
razgovora koje će šef Policijske misije Europske unije komesar Kevin Carty imati
tokom svoje današnje zvanične posjete Brčko Distriktu.


Komesar Carty će se prvo sasatati sa šefom policije Brčko Distrikta, a
kasnije i sa gradonačelnikom Brčkog.


Komesar će iskoristiti priliku da naglasi značaj restrukturiranja policije i
uticaj koji će taj proces imati na budućnost ove zemlje i njenih građana. On će
također ponoviti da je glavni cilj procesa reforme stvaranje profesionalne
policije, odgovorne građanima i efikasne u borbi protiv kriminala.


Nastavak javnih tribina EUPM-a i OHR-a 


Policijska misija Europske unije (EUPM) i Ured visokog predstavnika
organiziraju javne debate širom BiH kako bi građanima Bosne i Hercegovine
objasnili osnovnu  svrhu i prednosti reforme policije.  


Ove će sedmice javne tribine biti održane: 19. aprila u Derventi, sa početkom
u 18 sati u Dom Vojske RS, 20. aprila u Banja Luci, u 18.00 sati u maloj sali
Banskog Dvora i 21. aprila u Kulturnom centru u Brčkom.


Tokom protekla dva mjeseca osoblje EUPM-a i OHR-a je obišlo 25 različitih
lokacija u RS i Federaciji BiH i održalo  više od 50 sastanaka na kojima su
razgovarali s građanima, policijom i predstavnicima vlasti o procesu
restrukturiranja policije. Objašnjeno je da se reforma policije odnosi jedino na
stvaranje profesionalne policije, odgovorne građanima i efikasne u borbi protiv
kriminala.


 


EUFOR


Nije bilo izjava.


 


NATO


Nije bilo izjava.


 


Odgovori na pitanja


Novinar:


Jučer je komandant NATO štaba izjavio da postoje indicije, mada ne i precizni
dokazi, da su događaji u kasarnama u RS-u bili izrežirani. Da li ste u
međuvremenu dobili kakve dokaze? Drugo pitanje, da li već imate informacije da
je izvještaj ministra odbrane Republike Srpske spreman? Izvještaj treba da
podnese komandantu NATO štaba do sutra.


NATO:


Kao što znate sa jučerašnje konferencije za medije, izvještaj se sastavlja.
Nama će biti predat sutra (u vezi sa subotnjim događajima). Još nismo primili
izvještaj. Mislim da ne bi bilo mudro komentarisati činjenice iz ovog slučaja
prije nego dobijemo rezultate istrage koju provode kompetentne vojne
vlasti.

Europa.ba