Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

PBS Reform


OHR pozdravlja vraćanje zakona o javnom RTV
servisu u parlamentarnu proceduru i nadamo se da će Parlament raditi
konstruktivno i pravovremeno usvojiti zakone o javnom RTV servisu. Evropska
komisija jasno je dala do znanja da ukoliko se ne postigne sporazum koji je u
skladu sa Studijom izvodljivosti BiH neće moći pristupiti pregovorima o
stabilizaciji i pridruživanju.


Vjerujemo da interesi svih naroda mogu biti
zadovoljeni unutar jednog javnog RTV sistema, te pozivamo zastupnike u
parlamentu da ne dovode u pitanje integraciju BiH u EU i da pokušaju pronaći
rješenje koje će biti prihvatljivo za sve i koje će odgovoriti zahtjevima
ista
knutim u Studiji izvodljivosti.

Europa.ba