Transkript sa konferencije za medije međunarodnih organizacija

OHR, Oleg Milišić

OSCE, Elmira
Bayrasli

EUPM, Zinaida Ilaria

EUFOR, Frank Cockburn

NATO, Derek Chappell

 


OHR


OHR pozdravlja prvi sastanak ekspertske komisije za policijska područja, koji
je održan jučer, i koji je organizovan sa punom podrškom Vijeća ministara. OHR
očekuje da će komisija biti u mogućnosti da izradi nekoliko prijedloga o kojima
će raspravljati lideri stranaka, prije nego usvoje jedan od njih na sastanku
koji će biti održan 16. maja.


Princip – kako je navela EU – je jasan. Teritorijalna raspoređenost
policijskih područja mora biti bazirana na tehničkim, a ne političkim
zahtjevima. To znači da kada postoji tehnički zahtjev policijske regije moraju
prelaziti međuentitetske ili kantonalne linije.


Olli Rehn, komesar za proširenje EU, danas se u Briselu sastaje sa
višestranačkom delegacijom iz parlamenata BiH, FBiH i RS kako bi razgovarali o
restrukturiranju policije.


EU je jasno stavila na znanje da bilo koji politički sporazum o
restrukturiranju policije mora ispuniti tri zahtjeva EU. Komesar Rehn je
nekoliko puta rekao šta Evropska komisija očekuje od ove reforme. To je:  • sve zakonodavne i budžetske kompetencije moraju biti
    prebačene na državni nivo,
  • ne smije biti političkog uplitanja u operativni rad
    policije,
  • nadležnosti moraju biti primjenjene u funkcionalnim područjima, tako da
    bude ostvaren tehnički efikasan     rad policije.

Da bi BiH počela pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju što je
prije moguće ovakav sporazum bi morao dobiti podršku entitetskih parlamenata
prije nego konstultativna radna grupa Evropske komisije završi svoj izvještaj, u
junu ove godine.


Važnost zahtjeva Evropske komisije ne može biti potcijenjena ako BiH želi da
ispuni svoje ambicije za pristupanje EU.


Ured Evropske komisije u Sarajevuće staviti na raspolaganje više detalja o
ovoj posjeti.


Delegacija BiH u Briselu: (Parlament BiH) Šefik Džaferović, Vinko Zorić,
Nikola Špirić; (Narodna skupština RS) Dragan Stojičić, Borislav Bojić, Milenko
Mihaljica;


(Parlament FBiH)Ivan Madunić, Šemsudin Mehmedović, Nijaz Skenderagić, Meliha
Alić.


OSCE


Nije bilo izjava.


EUPM


Nije bilo izjava.


EUFOR


Nije bilo izjava.


NATO


U potpunosti smo saglasni da nadležni u sistemu odbrane i Bosne i Hercegovine
i Republike Srpske trebaju poduzeti odlučne mjere na rješavanju problema u vezi
sa incidentima koji su se desili 16. aprila u kasarnama na Manjači i u Bileći.
Mi ćemo nastaviti konsultacije po ovom pitanju sa OHR-om i našim kolegama iz
Ministarstva odbrane na državnom nivou.


Iako podržavamo mjere i prijedloge koje je u petak najavio ministar odbrane
Bosne i Hercegovine, smatramo da to možda nije dovoljno za sprečavanje sličnih
incidenata u budućnosti.


Odbrambena struktura RS-a mora obaviti odgovarajuće pripreme za takve
svečanosti i postarati se da se one odvijaju u skladu sa zakonom. Također, 
mora djelovati brže i poduzeti korektivne mjere kada se problemi pojave i
pozvati na odgovornost zvaničnike koji su dužni osigurati da njihovi podređeni
poštuju zakon i izvršavaju data naređenja.


Od presudnog je značaja uskladiti odgovornosti i nadležnosti. Ovaj događaj je
ukazao na to koliko je važna veza između odgovornosti koje imaju državne
strukture odbrane i pravne nadležnosti nad kontrolom i disciplinom podređenih
elemenata u sistemu odbrane.

Europa.ba