Izjava OHR-a na konferenciji za medije međunarodnih organizacija u Mostaru

OHR pozdravlja napredak FBiH na
zahtijevima Studije izvodljivosti

Komisija za harmonizaciju Doma naroda Federacije juče je usvojila jedan od
ključnih Zakona koji je postavljen kao zahtjev Bosni i Hercegovini u Studiji
izvodljivosti.


Zakon o električnoj energiji otvara put za sljedeću fazu deregulacije sektora
električne energije. Ovo je uslijedilo nakon proslosedmičnog usvajanja Akcijskog
plana za električnu energiju BiH, čime je napravljen značajan napredak iz
Studije izvodljivosti.


Liberalizacija u području električne energije u komunalni će sektor uvesti
konkurenciju, a moguće je da će rezultat toga biti niže tarife za preduzeća i
domaćinstva i da će BiH, koja je jedan od samo dva izvoznika električne energije
u ovoj regiji, na taj način ostvariti veće devizne prihode.


Taj bitan zakonodavni napredak u pogledu zahtjeva iz Studije izvodljivosti
pokazuje kako Vlada i Parlament mogu raditi zajedno na ključnim strateskim
reformama. Očekujemo da će Komisija za harmonizaciju Doma naroda Federacije brzo
djelovati po pitanju ove zakonske regulative.

Europa.ba